24.5.2024

Kivijärvi-Valkeala Kalatalousalue

Linkki kalatalousalueen verkkosivuille: Kivijärvi-Valkeala kalatalousalue (kivijarvi-valkeala.fi)

Varsinais-Suomen ELY – keskus on vahvistanut 13.12.2017 Kivijärvi-Valkelan kalatalousalueen rajat. Kalatalousalue on muodostunut kahdesta entisestä kalastusalueesta. Kalatalousalueen vesipinta – ala on 29.104 ha. Kalatalousalueen vesistöt sijaitsevat Kymijoen (14) päävesistöalueen Kymijoen alueella (14.1). Vesistön osa-alueet ovat Harjunjoen-Lappalanjärven alue (14.18) ja Kivijärven reitin valuma-alue (14.19). Suunnittelualue kuuluu kokonaisuudessaan Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen. Kalatalousalueella on 80 osakaskunnan vesialuetta ja 40 kappaletta yksityisiä vesialueen palstoja.

Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Asiakirjat

YLEISKOKOUS 19.04.2022

Yleiskokous 2021