24.5.2024

Hankkeet

Hanketoiminta vuonna 2023

  • Kalatalouskeskus on mukana hoitokalastusten osalta Parikkalan kunnan hallinnoimassa Simpelejärven kunnostushankkeessa 2022-2024. Tutustu hankkeeseen ja sen tuloksiin hankkeen verkkosivuilla – https://www.simpelejarvi.fi/
  • Kalatalouskeskus suoritti Eteläisen Saimaan rapututkimuksen yhdessä rapubiologi Japo Jussilan kanssa. Rapututkimus on osana Saimaan Vesi ja Ympäristötutkimus Oy:n ja Karels Oy:n toteuttamaa Etelä-Saimaan ja Vuoksen kalataloudellista tarkkailua vuonna 2023
  • Venelaskuluiskat selainpohjaiselle kartalle- hanke. Tässä hankkeessa kalatalousalueet ovat keränneet omien alueidensa venelaskupaikkojen tiedot ja kalatalouskeskus saattaa ne yhteen selainpohjaiselle kartalle
  • Valtakunnallinen kalastuspäivä 4-luokkalaisille alakoululaisille järjestettiin Lappeenrannassa 30.08.2023. Tapahtumaan osallistui Kimpisen, Lönnrotin ja Voisalmen 4-luokkailaiset koululaiset. Kalastuspäivään osallistui yhteensä 9 luokkaa, 126 lasta. Tavoitteena oli innostaa lapsia kalastuksen pariin ja saada kokemuksia kalastamisesta, ravustamisesta, kalan käsittelystä ja kalojen biologiasta.  Kalastuspäivä koostui seitsemästä toimintapisteestä. Toimintapisteillä oli onkikalastusta, kalankäsittelyä, kalatutkimusta, ravustusta, vesistöjen ravintoketjun esittelyä ja vesiturvallisuusasioita. Tapahtuma järjestettiin yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.
  • Kalatalouskeskuksen verkkosivut päivitetään IT-palvelu Varaanin toimesta vuonna 2023
  • Kalatalouskeskus toteutti Kaakonkulman kalatalousalueen koeravustushankkeen Mustajoella yhdessä rapubiologi Japo Jussilan kanssa.
  • Kalatalouskeskus on mukana kalatalousalueiden hankkeissa. Hankkeet sisältävät kalastuksenvalvontaa, kalastusrajoituskylttien suunnittelua, karttahanketta sekä tiedotusta vuonna 2023