25.7.2024

Kalastuksenvalvonta

Toimiva valvonta on tärkeä osa kalavesien hoitoa. Valvonnalla varmistetaan, että kalastuksessa noudatetaan kalastusta koskevia säännöksiä ja määräyksiä ja että kalastavat henkilöt ovat lunastaneet tarvittavat luvat.

Kalastusta valvovat sekä viranomaiset että yksityiset henkilöt. Yksityinen kalastuksenvalvoja on antanut valan tai vakuutuksen käräjäoikeudessa. Valan tehneellä kalastuksenvalvojalla on kalastuslain 13 luvussa mainitut oikeudet valvoa kalastusta. Hän toimii tehtävässään virkavastuulla, ja noudattaa kalastuslain ohella hallintolakia, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia ja kielilakia.

Kalatalousalueet ovat kalastuksen paikallishallinnosta vastaavana tahona vastuussa kalastuksenvalvonnan järjestämisestä alueellaan, ja toimivat siten usein kalastuksenvalvojien tehtävänantajina. Myös viranomaiset tai vesialueiden omistajat voivat asettaa valvojia. Viranomaisista ELY-keskukset, poliisi ja rajavartiolaitos valvovat kalastusta.

Yksityisen kalaveden omistaja tai yhteisen vesialueen osakas saa valvoa kalastusta omalla alueellaan. Kalaveden omistajan tai osakaskunnan asettama valvoja ei tarvitse olla valantehnyt valvoja. Hän noudattaa siinä tapauksessa kalastuslain omistajaa koskevia säännöksiä, mutta hän ei toimi virkavastuun alla.

Valvonnan sisältö

Kalastuksenvalvoja valvoo, että kalastuksessa noudatetaan kalastuksesta voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä. Valvonta koskee mm. kalojen alamittamääräyksiä, rauhoitusaikoja ja -alueita sekä pyydyksiä koskevia kieltoja tai pyydysten rakennetta koskevia määräyksiä. Kalastuksenvalvoja valvoo myös, että kalastajat ovat maksaneet kaikki tarvittavat luvat. Kaikessa kalastuksessa, paitsi onginnassa ja pilkinnässä, vaaditaan kalastuksenhoitomaksun suorittamista, ja viehekalastuksessa lisäksi viehekalastusmaksua. Esimerkiksi verkkopyynnissä tarvitaan vesialueen omistajan lupa.

Kalastuksenvalvojan toimivaltuudet

Jos kalastuksenvalvoja tapaa luvattomasti tai lainvastaisesti kalastavan henkilön tai luvattoman tai lainvastaisen pyydyksen, kalastuksessa käytetyt välineet ja saatu saalis voidaan ottaa talteen. Talteen otetut tavarat kalastuksenvalvoja luovuttaa poliisille, tai säilyttää poliisin antamien ohjeiden mukaan.

Kalastuksenvalvoja valvoo kalastuslain säännösten, ELY-keskuksen päätösten sekä kalastusalueen antamien määräysten noudattamista. Esimerkiksi rauhoitusajoista on määräyksiä laissa. Sen sijaan esimerkiksi verkkojen silmäkokoista kalastusalue voi antaa määräyksiä. Vesialueen omistajan päätösten noudattamista valvoja valvoo vain omistajan toimeksiannosta.

Kalastuksenvalvojalla on oltava valvojan tunnuskortti, jonka hän pyydettäessä esittää kalastajalle.

Miten toimia kun kohtaat kalastuksenvalvojan

Muista pitää kalastusluvan maksukuitti tai sen kopio aina mukana kalastaessasi. Kalastajan tulee pyydettäessä esittää kalastuksenvalvojalle kalastuslupa, kuitti kalastuksenhoitomaksun maksamisesta tai kuitti läänikohtaisen viehekalastusmaksun maksamisesta. Jos kalastusoikeus perustuu ikään, on kalastajan voitava todistaa henkilöllisyytensä.

Valantehneen kalastuksenvalvojan lisäksi lupia voivat tarkistaa poliisi, ELY-keskus, tulli ja rajavartiolaitos, sekä vesialueen omistaja.

Mikäli kalastuksenhoitomaksu tai viehekalastusmaksu on maksamatta, tai kuitti tms todistus maksun suorittamisesta ei ole mukana kalastaessa, valvoja antaa kalastajalle näyttömääräyksen. Näyttömääräyksen saanut voi seitsemän päivän kuluessa mennä poliisiasemalle näyttämään todistuksen siitä, että maksu on kalastushetkellä ollut maksettuna. Ellei maksu ole ollut kunnossa, poliisi määrää 50 €:n suuruisen rikesakon. Molempien maksujen laiminlyönnistä voi saada 70 €:n rikesakon.

Katso lisää: