24.5.2024

Toiminta

Kalatalouskeskuksen toiminta

Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry on maakunnallinen kalatalouden asiantuntija- ja kehittämisjärjestö. Toimintaympäristömme ovat maakuntamme yli 1500 järveä ja 20 jokivesistöä. Jäsenistömme koostuu osakaskunnista, kalatalousalueista, kalastusseuroista ja ammattikalastusseurasta.

Kalatalouskeskuksen toiminnan visiona on tuottavat ja puhtaat kalavedet Etelä-Karjalassa. Toimintamme perustuu vesistökohtaiseen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen yhdessä alan toimijoiden ja asiakkaiden kanssa. Kehittämistyön tulokset luovat toimintapuitteet sekä elinkeinokalataloudelle että vapaa-ajan kalastukselle. Luontaisesti lisääntyvät järvikalat saavat niille kuuluvan arvon tärkeänä uusiutuvana luonnonvarana.

Asiantuntijatehtävämme koostuvat seuraavista toiminnoista:

  • osakaskunta- ja kalatalousaluetoiminta
  • kalastuksen ja ravustuksen järjestäminen
  • kalanveden- ja rapukantojen hoito
  • elinkeinokala- ja raputalous
  • kala- ja rapukantojen seuranta
  • kalastuksenvalvonta
  • edunvalvonta
  • kalastuslaki- ja asetus ja yhteisaluelaki

Lisäksi kehitämme maakuntamme kala- ja raputaloutta yhteistyötyökumppaneiden kanssa hanketoiminnan kautta.

Asiakkaitamme ovat osakaskunnat, osakkaat, kalastajat, kalastusalueet, kunnat, teollisuus, yritykset, viranomaiset ja suuri yleisö.

Kalatalouskeskuksen asioista päättää kalatalouskeskuksen edustajakokous ja sen hallitus.