25.7.2024

Linkkejä

Alueellinen

Ajankohtainen vesitilanne Kaakkois-Suomessa https://www.vesi.fi/vesitilanne/alueellinen-vesitilanne-ita-ja-kaakkois-suomi/

Etelä-Karjalan Vapaa – ajan kalastuspiiri Ry – http://www.ekvkp.fi/

Kalatalousviranomainen – https://www.ely-keskus.fi/kalatalous
Saimaan vesiensuojeluyhdistys Ry – https://www.svsy.fi/yhdistys/

Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskus ry https://kalakaakko.fi/

Kotka Maretarium – https://maretarium.fi

ProAgria Etelä–Karjala Ry – https://www.proagria.fi/keskukset/proagria-etela-suomi
Vesiviranomainen – https://www.ymparisto.fi/fi/alueellista-tietoa/etela-karjala-ja-kymenlaakso

Lappeenrannan pilkkijät Ry – www.lprpilkkijat.fi/
Lappeenrannan urheilukalastajat Ry – www.lprurheilukalastajat.fi/
Simpeleen kalamiehet Ry – https://simpeleenkalamiehet.wordpress.com/

Pro Immalanjärvi – https://www.facebook.com/proimmalanjarvi/?locale=fi_FI

Pro Kuolimo – www.prokuolimo.fi

Valtakunnallinen

Kalatalouden Keskusliitto – www.ahven.net
Suomen Vapaa – ajan kalastajien Keskusjärjestö – www.vapaa-ajankalastaja.fi
Suomen Ammattikalastajaliitto – www.sakl.fi
Suomen Kalankasvattajaliitto – www.kalankasvatus.fi
Maa – ja metsätalousministeriö – https://mmm.fi/etusivu

Ruokavirasto – https://www.ruokavirasto.fi/

Pro Kala Ry – www.prokala.fi
Luonnonvarakeskus –  https://www.luke.fi/fi

Raputietokeskus – www.raputieto.net/

Lainsäädäntöä

Kalastuslaki
Yhteisaluelaki
Vesilaki