Parikkala-Saari-Uukunniemen kalastusalue

Parikkalan – Saaren - Uukuniemen kalastusalueen vedet kuuluvat Hiitolanjoen (Simpelejärvi) ja Vuoksen vesistöön (Karjalan Pyhäjärvi). Parikkalan – Saaren - Uukuniemen kalastusalueella on 128 järveä, joista kokoluokaltaan kaksi (2) järveä (Karjalan Pyhäjärvi ja Simpelejärvi ) ovat isoja (yli 1.000 ha), kahdeksan (8) keskikokoista, 23 melko pientä (16-99 ha) ja 95 järveä pientä (alle 16 ha). Kalastusalueen vesipinta - ala on 17.000 hehtaaria.

 

Simpelejärvi on vesistön kaksiosainen keskusjärvi. Vesistön vesipinta – ala on 9.500 hehtaaria. Simpelejärven veden laatu vaihtelee erinomaisen (Kurhonselkä) hyvän (Kirkkoselkä), tyydyttävän (Lemmikon – ja Sokkiinselkä) ja välttävän (Siikalahti) välillä Suomen ympäristökeskuksen vesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan.

 

Karjalan Pyhäjärvi on kahden valtakunnan alueella sijaitseva järviallas.  Vesistön vesipinta – ala on yhteensä 25.000 ha, mistä Suomen puolella on 17.500 ha ja Etelä - Karjalassa 5.500 ha. Järvi on Suomen suurin rajajärvi. Karjalan Pyhäjärven veden laatu on erinomainen Suomen ympäristökeskuksen vesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan.

 

 

KALASTUSALUEEN JÄSENET JA TOIMINTA

 

Parikkalan – Saaren - Uukuniemen kalastusalueen jäseninä ovat 8 osakaskunnat, 1 vesialueen omistaja, 2 virkistyskalastajien edustajat ja 1 ammattikalastajien edustaja
Kalastusalueen vuosikokous pidetään keväisin.

 

 

VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJAT

 

vuosikokouspkpsuka2019.pdf

vuosikokouspkpsu2018.pdf 

» Vuonna 2017

» Vuonna 2016

» Vuonna 2015

» Vuonna 2014

» Vuonna 2013

» Vuonna 2012

» Vuonna 2011

» Vuonna 2010

» Vuonna 2009

» Vuonna 2008

Parikkala - Saari - Uukuniemen kalastusalue on kalatalouden yhteistoimintaelin, minkä toimintaa ohjaa kalastusalueen ohjesääntö sekä vuonna 2011 kalastusalueen valtakunnan hyväksytty käyttö - ja hoitosuunnitelma.

Simpelejärvellä tavataan ainakin 13 eri kalalajia. Vesialueen tärkein talouskalalaji on muikku. Muut tärkeät virkistyskalalajit ovat siika, taimen, kuha, hauki ja ahven. Vesialueen erikoisuus on oma alkuperäinen Simpeleen järvisiika. 

 

Karjalan Pyhäjärvellä tavataan ainakin 13 eri kalalajia. Vesialueen tärkein talouskalalaji on muikku. Muikkukannat ovat vahvistuneet vuoden 2004 ikäluokan myötä. Muikun keskikoko on ollut 17 – 19 cm keväällä 2009. Muut tärkeät virkistyskalalajit ovat siika, taimen, hauki ja ahven. Vesialueen kalakantoja on seurattu hankkeiden ja kirjanpitokalastuksen kautta.

 

 

KALAKANTOJEN SEURANTA

 

Vieheluvan kalastustiedustelu
Parikkala-Saari-Uukuniemen kalastusalue tekee joulukuussa 2010 kalastusalueen vieheluvan lunastaneille kalastustiedustelun vuodelta 2010. Näitä tietoja tullaan käyttämään apuna kalavesien käytön suunnittelussa (mm. lohi-istutukset) kalastusalueella. » Lue lisää 

 

Tietoa viehekalastuksen saalista tarvitaan. Tästä saat viehesaalislomake.

 

SAALISTIEDUSTELUN PALAUTTANEIDEN KESKEN ARVOTAAN KOLME (3) 50 EURON ARVOISTA LAHJAKORTTIA.

 

Verkkokirjanpitokalastus
Vesialueen kalakantoja on seurattu kalastustiedustelun, hankkeseurannan, kirjanpitokalastuksen, koekalastusten ja, viehesaalis-seurannan kautta. Tietoa viehekalastuksen saalista tarvitaan, tästä saat saalislomake. Lomakkeen palautteiden kesken arvotaan viisi vuoden lupaa (2 viehettä).

Simpelejärvellä ja Karjalan Pyhäjärvellä esiintyy kotiutusistusten kautta täplärapua.

Kalastusalue on toteuttanut Simpelejärvi Siistiksi - hankeen 1.vaihe vuonna 2006 - 2007. Kehittämishanke koostuu järveen tulevien ravinteiden alkuperän selvittämisestä (vesinäytteet), ravinteiden järveen pääsyn ehkäisemiseen tähtäävistä toimista (neuvonta, tiedotus ja lasketusaltaiden suunnittelu) sekä järven sisäisen kuormituksen vähentämisestä (hoitokalastus ja vesikasvien niitot). Hanke kohdistuu Simpelejärveen ja Kivijärveen vuosina 2006 – 2007. Simpelejärvi Siistiksi hankkeesta on valmistunut loppuraportti.

 

Kalastusalue on toteuttanut kalastorakenteen kunnostus – hanketta muikulle tilaa Pyhäjärveen Karjalan Pyhäjärvellä vuosina 2003 – 2006. Hankkeen tavoitteena on muikkukantojen vahvistaminen hankealueella. Muikulle tilaa Pyhäjärveen – hankkeen osalta on valmistunut loppuraportti.

Parikkala-Rautjärvi-Ruokolahti yhteislupa-alueet.

 

 

Simpelejärvi

 Simpelejärven osakaskunnat myyvät osakas - ja kalastuslupia. Urheilu-Jussi ja Simpeleen Urheilu toimivat luvanmyyntipisteinä. Voit ottaa ko. asiassa yhteyttä myös  osakaskuntien puheenjohtajiin.

 

  

Karjalan Pyhäjärvi

Uukuniemen osakaskunta myy osakas – ja kalastuslupia. Ota yhteyttä osakaskunnan puheenjohtajaan: Raimo Leppinen p. 040-5892072. Luvanmyyntipaikka Niukkalan Kauppa.

 

 

KALOJEN PYYNTIMITAT

 

Kalojen pyyntimitat ovat kalastusasetuksen 2 §:n mukaiset.

 

LISÄTIETOJA

 

Hallituksen puheenjohtaja, Ilpo Suutarinen p. 050-5605922, ilpo.suutarinen1@luukku.com

 

Hallituksen varapuheenjohtaja, Taisto Huotari, 050-3000095

 

Lisätietoja: Kalastusalueen isännöitsijä, Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry p.0400-716120 tai info@ekkalatalouskeskus.fi.