TERVETULOA KÄRJEN OSAKASKUNNAN KOTISIVUILLE

 

Kärjen osakaskunnan vesialueet koostuvat Kivijärven kalastusalueella Jängyn-,Vetjan-, ja Kivijärvestä, sekä Kärjen- ja Kuokkalammesta.  Vesipinta-ala yhteensä n. 320 ha.

Pien-Saimaan kalastusalueella on lisäksi Saimaata n. 30 ha.

 

Kalasto koostuu pääosin hauesta, kuhasta, lahnasta ja ahvenista.

 

Jängynjärvi on vanha uittoväylä.  Uitot loppuivat 1963, jolloin järven pintaa laskettiin 60 cm. Tällöin syntyi vesijättömaata koko järven alueelle ja kuhat katosivat pitkäksi aikaa. 

 

1997 lähtien järveä on kunnostettu hoitokalastuksella, kaislanniitolla ja kuhaistutuksilla.  Kuha on kotiutunut ja lisääntyy luontaisesti.

2019 alkoi valumaalue kunnostus, ja se jatkuu näillä näkymin aina 2025loppuun. Hanketta vetää saimaan vesiensuojeluyhdistys

 

Kanootti- ja moottorikelkkareitit kulkevat Jängynjärven ja Kärjenlammen kautta Saimaalta Kivijärvelle.  Reitin varrella on myös pari laavua.