Valikko

Läntisen Pien-Saimaan kalastusalue

Läntinen Pien – Saimaalla käsitetään Vehkataipaleen tie länsipuolelle jäävää Saimaan osa – aluetta. Vesistön vesipinta – ala on 12.000 hehtaaria. Pien - Saimaan veden laatu vaihtelee hyvän, tyydyttävän (Maavesi) ja välttävän (Lavikanlahti) välillä Suomen ympäristökeskuksen vesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan.

 

 

Läntisen Pien - Saimaan kalastusalueen jäseninä ovat 53 osakaskunnat, 5 vesialueen omistaja, 2 virkistyskalastajien edustajat ja 1 ammattikalastajien edustaja. Läntisen Pien - Saimaan kalastusalue on kalatalouden yhteistoimintaelin, minkä toimintaa ohjaa kalastusalueen ohjesääntö sekä vuonna 2011 kalastusalueen hyväksytty käyttö - ja hoitosuunnitelma. Kalastusalueen vuosikokous pidetään keväisin.

 

 

 

VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJAT

 

» Vuosikokouspöytäkirja 2015

» Vuosikokouspöytäkirja 2014

» Vuosikokouspöytäkirja 2013

» Vuosikokouspöytäkirja 2012

» Vuosikokouspöytäkirja 2011

» Vuosikokouspöytäkirja 2010

» Vuosikokouspöytäkirja 2009

 

 

 

Läntisellä Pien – Saimaalla tavataan ainakin 18 eri kalalajia. Vesialueen tärkein talouskalalaji on muikku. Vuonna 2009 tehtiin alueelle laaja kalaston selvitys. Tässä Pien-Saimaan kalaston selvityksen raportti vuonna 2009

 

 

KALAKANTOJEN SEURANTA

 

Vieheluvan kalastustiedustelu
läntisen Pien-Saimaan kalastusalue tekee kalastusalueen vieheluvan lunastaneille kalastustiedustelun vuodelta 2011. Näitä tietoja tullaan käyttämään apuna kalavesien käytön suunnittelussa (mm. lohi-istutukset) kalastusalueella. »Lue lisää

 

 

 

Läntisellä Pien – Saimaalla esiintyy harvoina kantoina jokirapua. Täplärapu on kotiutettu vesialueelle istutuksilla. Täplärapukannat ovat pyyntivahvoja vesialueen etelä- ja keskiosissa.

Läntisen Pien – Saimaan kalastusalue on toteuttanut kaksi kalastorakenteen kunnostus – hanketta (Sunisenselän hoitokalastushanke ja kalavesi tuottavaksi Pien – Saimaalla – hanke) vesialueella vuosina 2001 – 2006. Hankkeiden tavoitteena on ollut muikkukantojen vahvistaminen. Kaiken kaikkiaan vuosina 2001 – 2006 on kalastettu yhteensä 215 tonnia vähempiarvoista kalaa hankealueelta. Hankkeiden loppuvuosina hankealueen muikkukannat ovat vahvistuneet voimakkaasti. Kalavesi tuottavaksi Pien – Saimaalla – hankkeesta on valmistunut loppuraportti.

 

Pien-Saimaan kunnostuksen esiselvityshanke( PISA )

Pien-Saimaan kunnostuksen esiselvityshanke on käynnistynyt 27.3.2009 Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen Leader- rahoittamana ympäristön ja maaseudun tilaa parantavana kehittämishankkeena. Projektin toteutusaika on 27.3.2009 – 31.12.2010 ja toteuttajina on Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ja Pien - Saimaan suojeluyhdistys ry » lue lisää.

 

KALAPISA 2017

Läntisen Pien-Saimaan kalastusalue hallinnoi kolmivuotista kalastonhoitohanketta KALAPISA 2017. Hankkeen tavoitteina on kalakannan rakenteen muuttaminen ja kalakoon karkeuttaminen sekä saaliin hyötykäytön tehostaminen, sisäisen kuormituksen vähentäminen, veden laadun parantaminen sekä levien määrän vähentäminen.

 

KALAPISA 2017 -hankkeen toteutusaika on 1.1.2012-31.12.2014. Hankkeen hallinnoija on Läntisen Pien-Saimaan kalastusalue. Hankkeen rahoittajat ovat Euroopan unionin aluekehitysrahasto EAKR, kunnat ja yksityinen rahoitus eli osakaskunnat.

 

Hankkeen toimenpiteet ovat teho- ja hoitokalastus, saaliin hyötykäyttö, seuranta ja tiedotus. on Pien-Saimaalta on kalastettu alkukesän rysäpyynnillä ja syksyn nuottauksilla kahden vuoden aikana yli 100 tn pientä salakkaa, särkeä ja ahventa.

 

Hankkeen loppuraportti sekä raportit veden laadun seurannasta, kalaston seurannasta sekä kalan kuivatus kokeilusta löytyvät linkkien kautta.

Kalaston hoito jatkuu vuoden 2015  alusta yksityisellä rahoituksella nimellä KALAPISA2017JATKO-hanke.

 

Talvella 2015Maavedellä nuotattiin kalaa osakaskuntien ja ammattilaisten voimin.  

 

Lisätietoja:
Vesa Tiitinen, Etelä-Karjalan kalatalouskeskus, vesa.tiitinen(at)ekkalatalouskeskus.fi

Vesialueen kalakantoja on seurattu kalastustiedustelun, hankkeseurannan, kirjanpitokalastuksen, koekalastusten ja, viehesaalis-seurannan kautta. Tietoa viehekalastuksen saalista tarvitaan, tästä saat saalislomake. Lomakkeen palautteiden kesken arvotaan kolmen (3) 50 euron arvoisen lahjakortin.

 

Läntisen Pien - Saimaan osakaskunnat myyvät osakas – ja kalastuslupia. Ota yhteyttä osakaskuntien puheenjohtajiin.

 

Ahokkala**)

493

Heikki Suppanen

0400-753228

Lappeenrannan kalavesille verkon solmuväli tulee olla suurempi kuin 54 mm ja pienempi kuin 23 mm. Verkon pituus saa olla enintään 30 m ja korkeus enintään 3m.

 

 

 

© Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry