Ajankohtaista

»

KALATALOUSKESKUKSEN VUOSIKOKOUS 2021

»

PARIKKALA-RAUTJÄRVI-RUOKOLAHDEN KALATALOUSALUEEN PITI YLEISKOKOUKSEN PARIKKALASSA

»

KAAKONKULMAN KALATALOUSALUE PITI YLEISKOKOUKSEN

»

KIVIJÄRVEN-VALKELAN KALATALOUSALUE PITI YLEISKOKOUKSEN

»

ETELÄ-KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY:N VUOSIKOKOUS 2020

»

KORPIJÄRVEN-KUOLIMON KALATALOUSALUE ALOITTI YLEISKOKOUKSET

»

VERKON SOLMUVÄLIRAJOITUS KIVIJÄRVELLÄ JATKUU

»

KOKOUSKUTSU 2019 JA JÄSENTIEDOTE 1/2019

»

SUUR-SAIMAAN KALATALOUSALUE PITI ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN

»

PARIKKALA-RAUTJÄRVI-RUOKOLAHDEN KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÄYNTIIN

»

KAAKONKULMAN KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÄYNTIIN

»

KIVIJÄRVI-VALKEALAN KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÄYNTIIN

»

KOPRIJÄRVI-KUOLIMO KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÅYNTIIN

»

KOKOUSESITELMÄ 24.4.2018 TOIMINNANJOHTAJA VESA KARTTUNEN KKL

»

Näytä kaikkiEKKTK:n julkaisuja

»

Loppuraportti Kaakon Jokitalkkarihanke 2014-2016

»

EKO energia Kaakon Jokitalkkari raportti 2015-2016

»

Kalatalouskeskuksen toimintakertomus vuonna 2016

»

Etelä-Saimaan ja Vuoksen kalataloudellinen tarkkailuraportti 2015

»

Kalastustiedustelu: Kalasto ja kalastus Etelä - Saimaalla vuonna 2012

»

Urpalanjokialueen kehittämishankkeen loppuraportti

»

Haapaveden kalastoselvitys ja poisto- ja hoitokalastussuunnitelma

»

Raportti Haapajärven poistokalastus 2011-2012

»

Pien Saimaan koetroolauksen tulokset 2012

»

Urpalanjokialueen kehittämishankkeen vuosiraportti 2011

»

Esitelmä Haapajärven poistokalastus Valtakunnaliset kalastusaluepäivät 2012

»

Muikku 'Jump Start' hankkeen loppuraportti

»

Matkaraportti elinkeinokalatalousmatka Hollantiin 3-10.4.2011

»

Pien-Saimaan kalaston selvitys 2009

»

Näytä kaikki

Jäsentiedote 1 / 2013

Julkaistu 2013-04-05 06:04:57

Etelä-Karjalan Kalatalouskeskuksen sääntömääräinen vuosikokous

pidetään ke 17.4.2013 klo 19.00

Lappeenrannan Upseerikerhossa, Upseeritie 2, 53900 Lappeenranta.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

 

Kokousesitelmän pitää: Virtavesien hoitoyhdistys (Virho) ry:n Aki Janatuinen.

Aiheena: ’Lohikalakantojen elvyttäminen etelärannikolla - kokemuksia Virhon toiminnasta’.                    .

 

Liitteenä: >> Kalatalouskeskuksen toimintakertomus 2012

 

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee kalastuslain uudistusta sekä kiireellisiä toimia uhanalaisille kalalajeille. MMM tiedote 10.4.2013

Maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan parhaillaan kalastuslain kokonaisuudistusta. Lakia alettiin uudistaa, koska nykyiset säädökset kaipasivat selkeästi päivitystä. Tavoitteena on luoda yksinkertainen, tietoon perustuva kalavarojen käytön ja hoidon säätelyjärjestelmä, joka edistää sekä kalakantojen kestävää hyödyntämistä että niiden elinvoimaisuutta.

Erityisesti uhanalaisten ja muiden heikentyneiden vaelluskalakantojen pyyntiä halutaan säännellä nykyistä tehokkaammin sekä ajallisesti että alueellisesti. Kalastuslain nojalla säädetään muun muassa kalastuksen rauhoitusajoista, pyyntimitoista, kielletyistä pyyntimenetelmistä sekä verkkojen sallituista solmuväleistä. Uuden kalastuslain hallituksen esitysluonnos on tarkoitus saada lausunnolle syksyllä. >> Lue tästä MMM:n tiedote

   

Kalastuslain uudistus

Kalastuslain uudistus etenee tällä hetkellä virkamiestyönä maa- ja metsätalousministeriössä. Valmiina on alustava esitys noin 140 pykälästä, ja niitä on odotettu ministeriön lupausten pohjalta kommentoitavaksi viime vuoden lopulta lähtien. Kalastusaluepäivien jälkeen ministeriöstä tuli tieto, että nyt kirjoitettuja alustavia pykäläluonnoksia ei anneta laajempaan jakeluun, vaan niiden osalta järjestetään palaverit keskeisimpien sidosryhmien kanssa. Palaverit järjestettiin keskusjärjestötasolla ja lisäksi pykäläpakettia kommentoivat Metsähallitus, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sekä ELY-keskukset. Sidosryhmien kanssa järjestetyissä keskustelutilaisuuksissa esille tulleet ja erimielisyyttä aiheuttavat pykälät käsitellään valtiosihteerin johdolla pidettävissä palavereissa. Ministeriö on lupaillut, että uusi kalastuslaki saataisiin kirjoitettua hallituksen esityksen muotoon syksyyn mennessä, jolloin koko paketti lähetetään laajalle lausuntokierrokselle.

 

 

Pyydysten merkinnästä esite

Kalatalouden Keskusliitto on laatinut kaksipuolisen A4-kokoisen esitteen pyydysten merkinnästä.Esite löytyy kalatalouskeskuksen etusivulta.

 

Osakaskuntien sääntöjen vahvistaminen

Yhteisaluelain mukaisten osakaskuntien sääntöjen vahvistaminen siirtyi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista aluehallintovirastojen tehtäväksi yhteisaluelain muutosten johdosta

vuonna 2011. Toimintaan tulee jälleen 1.1.2013 alkaen muutos, kun tehtävä keskitetään valtakunnallisesti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon. Säännöt vahvistetaan aluehallintovirastossa hakemuksesta.  Hakemus toimitetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon Vaasaan ja sen voi toimittaa myös sähköpostilla. Asian käsittelystä peritään aluehallintovirastossa 100 euron suoritemaksu.  Asioiden käsittelystä aluehallintovirastossa antaa tällä hetkellä lisätietoja lakimies Päivi Eskola, puh. 0295 018 533. Yhteystiedot: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL 200 65101 Vaasa sähköposti: kirjaamo.lansi@avi.fi fax: 06 317 4817

 

Kalastuksen valvonnasta

Kalastuksen valvojien tulee laatia tapahtumailmoitus ELY-keskukselle talteenotosta (100§), huomautuksen antamisesta (104b§) ja toimenpiteestä (104 c§) luopumisesta. Lomaketta tätä tarkoitusta varten ei vielä ole laadittu ja siihen ollaan kehittämässä sähköistä lomakepohjaa. Odotamme lomaketta.  Vesialueen omistaja on velvollinen ilmoittamaan valitsemansa kalastuksen valvojan ELY-keskuksen kalatalousryhmälle.

 

Kalastuksen valvonnasta opas ja tarvikkeita Keskusliitosta

Kalatalouden Keskusliitolla on myynnissä erilaisia tarvikkeita kalastuksen valvontaan (mm. pysäytysmerkki, erilaisia viestimerkkejä). Kalastuksen valvojalle löytyy myös opas, joka on päivitetty uuden lainsäädännön mukaiseksi. Tilaukset voi tehdä nettikaupassa osoitteessa:

 www.ahven.net => tuotteet => Kalastuksen valvonta.

 

Koulutusta kalastuksenvalvojille

Kevään aikana voimme järjestää tarvittaessa kalastuksenvalvojakoulutusta. Koulutus antaa kalastuksenvalvojille valmiudet toimia uusien kalastuksen valvontaa koskevien säännösten mukaisesti. Kurssin päätteeksi on mahdollista suorittaa kalastuksenvalvojan koe, mikä antaa mahdollisuuden toimia kalastuksenvalvojana. Ilmoittautumiset Vesa Tiitiselle sähköpostilla

vesa.tiitinen@ekkalatalouskeskus.fi, tai numeroon 0400 – 716120.

 

Kala-istutukset 2013

Ilmoittakaa meille lohikalaistutustilaukset mielellään 15.4. mennessä. Lohikalaistutukset tapahtuvat huhtikuu – toukukuun aikana ennen kuin järvivedet lämpenevät. Tee tilaus oheisella lomakkeella. Lomakkeen löydät myös netistä, www.ekkalatalouskeskus.fi -> osakaskunnat-> kala- ja rapuistutukset. Voitte myös ottaa meihin yhteyttä puhelimitse (Vesa Tiitinen 0400-716120).

 

Lomakkeet löytyvät netistä

Olemme tallentaneet nettiin lomakkeita (sääntömalli, kokouskutsu, esityslista, toimintakertomus, tuloslaskelma), joita käytetään järjestötoiminnassa. Lomakkeet löytyvät sivuilta www.ekkalatalouskeskus.fi / osakaskunnat ja www.ahven.net.

 

Osakaskuntien yhdistäminen

Iso yksikkö on toimintakykyisempi kuin pieni yksikkö. Apuvälineitä osakaskuntien yhdistämiseen löytyy netistä osoitteesta www.ahven.net ja apua yhdistämisasioihin voi pyytää oman alueen kalatalousneuvojilta.

 


Suomen Kalastuslehti tilaukset

Lehti ilmestyy 8 kertaa, vuosikerran määräaikainen tilaushinta on 42 € ja kesto-tilaus 41 €. Lehden tilauksen voi tehdä joko kalatalouskeskuksen tai Kalatalouden keskusliiton kautta (jos teet tilauksen Keskusliiton kautta, mainitse että olet Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry:n jäsen).

 

 

Lopputalven terveiset,

 

Aarno Karels            Vesa Tiitinen               Manu Vihtonen

toiminnanjohtaja     kalatalousneuvoja     Urpalanjokihankkeen projektikoordinaattori