Ajankohtaista

»

KALATALOUSKESKUKSEN VUOSIKOKOUS 2021

»

PARIKKALA-RAUTJÄRVI-RUOKOLAHDEN KALATALOUSALUEEN PITI YLEISKOKOUKSEN PARIKKALASSA

»

KAAKONKULMAN KALATALOUSALUE PITI YLEISKOKOUKSEN

»

KIVIJÄRVEN-VALKELAN KALATALOUSALUE PITI YLEISKOKOUKSEN

»

ETELÄ-KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY:N VUOSIKOKOUS 2020

»

KORPIJÄRVEN-KUOLIMON KALATALOUSALUE ALOITTI YLEISKOKOUKSET

»

VERKON SOLMUVÄLIRAJOITUS KIVIJÄRVELLÄ JATKUU

»

KOKOUSKUTSU 2019 JA JÄSENTIEDOTE 1/2019

»

SUUR-SAIMAAN KALATALOUSALUE PITI ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN

»

PARIKKALA-RAUTJÄRVI-RUOKOLAHDEN KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÄYNTIIN

»

KAAKONKULMAN KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÄYNTIIN

»

KIVIJÄRVI-VALKEALAN KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÄYNTIIN

»

KOPRIJÄRVI-KUOLIMO KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÅYNTIIN

»

KOKOUSESITELMÄ 24.4.2018 TOIMINNANJOHTAJA VESA KARTTUNEN KKL

»

Näytä kaikkiEKKTK:n julkaisuja

»

Loppuraportti Kaakon Jokitalkkarihanke 2014-2016

»

EKO energia Kaakon Jokitalkkari raportti 2015-2016

»

Kalatalouskeskuksen toimintakertomus vuonna 2016

»

Etelä-Saimaan ja Vuoksen kalataloudellinen tarkkailuraportti 2015

»

Kalastustiedustelu: Kalasto ja kalastus Etelä - Saimaalla vuonna 2012

»

Urpalanjokialueen kehittämishankkeen loppuraportti

»

Haapaveden kalastoselvitys ja poisto- ja hoitokalastussuunnitelma

»

Raportti Haapajärven poistokalastus 2011-2012

»

Pien Saimaan koetroolauksen tulokset 2012

»

Urpalanjokialueen kehittämishankkeen vuosiraportti 2011

»

Esitelmä Haapajärven poistokalastus Valtakunnaliset kalastusaluepäivät 2012

»

Muikku 'Jump Start' hankkeen loppuraportti

»

Matkaraportti elinkeinokalatalousmatka Hollantiin 3-10.4.2011

»

Pien-Saimaan kalaston selvitys 2009

»

Näytä kaikki

Ahvenposti osakaskunnille ja kalastusalueille 1/2012

Julkaistu 2012-02-02 17:57:28

  

Tämä on Kalatalouden Keskusliiton ja sen jäsenjärjestöjen sähköpostin avulla osakaskunnille ja kalastusalueille levitettävä uutiskirje. Keskusliitto kokoaa kirjeeseen ajankohtaista tiedotettavaa valtakunnan tason asioista. Maakunnalliset järjestöt täydentävät viestiä osaltaan paikallisuutisilla. Palautetta ja toivomuksia uutiskirjeeseen liittyen vastaanotetaan osoitteessa kalastus@ahven.net

  

Ilmoita vieraslajihavainnoistasi

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL ja Suomen ympäristökeskus SYKE toivovat yleisöltä vieraslajihavaintoja Itämerestä ja siihen laskevista vesistöistä. Vieraslajien levinneisyydestä saadaan heikosti tietoa rannikkoalueen säännöllisissä biologisissa seurannoissa. Helpoimmin havaittavia ja tunnistettavia vieraslajeja ovat mustatäplätokko, hopearuutana ja taskuravut sekä sirokatkarapu. Lomake ja apua vieraslajien tunnistamiseen löytyy osoitteesta: http://www.riistakala.info/vieraslajit/

 

Ympäristönsuojelulakia uudistetaan

Ympäristöministeriö on asettanut lainsäädäntöhankkeen, jonka tavoitteena on valmistella ympäristönsuojelulain ja -asetuksen uudistaminen. Uudistuksessa on tarkoitus saattaa uusi teollisuuspäästödirektiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan määrittelyyn on tulossa täsmennyksiä. Ehdotuksia valvonnan kehittämiseksi odotetaan jo keväällä 2012. Lisätietoja ympäristöministeriön sivuilta: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=26472&lan=fi

 

Hallituksen esitys kalastusoppaista eduskunnassa

Kalastusoppaita koskeva hallituksen esitys on annettu joulukuussa. Esityksen mukaan ELY-keskus voisi myöntää luvan järjestää kalastusmatkailutilaisuuksia, joissa enintään kuuden hengen ryhmät harjoittavat viehekalastusta, ongintaa tai pilkintää. Käsittelyn etenemistä voi seurata eduskunnan sivuilla: http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/vex3000.sh?TUNNISTE=HE+135/2011

 

Muistutus: Tilintarkastuslain siirtymäaika on päättynyt

Vanhaa tilintarkastuslakia voidaan soveltaa vielä 31.12.2011 päättyvän tilikauden tilien tarkastamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että maallikkotilintarkastajat voivat tehdä tänä keväänä tapahtuvan tilintarkastuksen, jos tilikausi on kalenterivuosi. Osakaskuntien on viimeistään nyt syytä tehdä tarvittavat sääntömuutokset.

Kalastusalueiden tulee maa- ja metsätalousministeriön määräyskirjeen mukaan käyttää ammattitilintarkastajaa. Jos kalastusalueet eivät ole käyttäneet ammattitilintarkastajaa ennen vuotta 2011, toiminnantarkastus voidaan kuitenkin hyväksyä vuosien 2011 ja 2012 tilien osalta.

 

Ministeriö pyytää lausuntoja lakiehdotuksesta

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi kalastusasetuksen muuttamisesta. Lausunnot on toimitettava maa- ja metsätalousministeriöön viimeistään 10.2.2012 sähköpostitse osoitteella kirjaamo@mmm.fi tai kirjallisesti osoitteella PL 30, 00023 Valtioneuvosto. Asetusehdotus perustelumuistioineen löytyy suomenkielisenä maa- ja metsätalousministeriön nettisivuilta osoitteesta www.mmm.fi linkistä Lausunnolla tai suoraan osoitteesta http://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/lausunnolla.html. Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin lausuntopyynnön jakelussa mainitut tahot.

 

Kalastuksenvalvontakoulutukseen on haettu hankerahaa

Kalatalouden Keskusliitto on hakenut maa- ja metsätalousminiteriöltä rahoitusta projektiin jonka yhtenä tarkoituksena on kouluttaa ensialkuun vanhat valantehneet kalastuksenvalvojat tulevaa avovesikautta varten niin että he osaavat 1.4.2012 voimaan asuvat kalastuksenvalvontasäännökset ja pääsevät suorittamaan uuden lain edellyttämän kalastuksenvalvoja kokeen. Koulutusta tarvitaan niin kalastavan asiakkaan kuin kalastuksenvalvojan oikeusturvan vuoksi. Koulutusta halutaan järjestää noin 20 paikkakunnalla eripuolilla Suomea yhteistyössä paikallisten kalatalouskeskusten ja kalastajaliittojen kanssa. Koulutuksen toteutumista ilmoitetaan tarkemmin erikseen.