Ajankohtaista

»

VERKON SOLMUVÄLIRAJOITUS KIVIJÄRVELLÄ JATKUU

»

KOKOUSKUTSU 2019 JA JÄSENTIEDOTE 1/2019

»

SUUR-SAIMAAN KALATALOUSALUE PITI ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN

»

PARIKKALA-RAUTJÄRVI-RUOKOLAHDEN KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÄYNTIIN

»

KAAKONKULMAN KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÄYNTIIN

»

KIVIJÄRVI-VALKEALAN KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÄYNTIIN

»

KOPRIJÄRVI-KUOLIMO KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÅYNTIIN

»

KOKOUSESITELMÄ 24.4.2018 TOIMINNANJOHTAJA VESA KARTTUNEN KKL

»

Jäsentiedote 1/2018

»

Vuosikokouskutsu 2017 / Jäsentiedote

»

Ahvenposti osakaskunnille ja kalastusalueille 2/2017

»

Ahvenposti osakaskunnille ja kalastusalueille 1/2017

»

Kalatalouden Keskusliiton uudeksi toiminnanjohtajaksi Vesa Karttunen

»

Itä-Suomen muikulle haetaan MSC-sertifikaattia

»

Näytä kaikkiEKKTK:n julkaisuja

»

Loppuraportti Kaakon Jokitalkkarihanke 2014-2016

»

EKO energia Kaakon Jokitalkkari raportti 2015-2016

»

Kalatalouskeskuksen toimintakertomus vuonna 2016

»

Etelä-Saimaan ja Vuoksen kalataloudellinen tarkkailuraportti 2015

»

Kalastustiedustelu: Kalasto ja kalastus Etelä - Saimaalla vuonna 2012

»

Urpalanjokialueen kehittämishankkeen loppuraportti

»

Haapaveden kalastoselvitys ja poisto- ja hoitokalastussuunnitelma

»

Raportti Haapajärven poistokalastus 2011-2012

»

Pien Saimaan koetroolauksen tulokset 2012

»

Urpalanjokialueen kehittämishankkeen vuosiraportti 2011

»

Esitelmä Haapajärven poistokalastus Valtakunnaliset kalastusaluepäivät 2012

»

Muikku 'Jump Start' hankkeen loppuraportti

»

Matkaraportti elinkeinokalatalousmatka Hollantiin 3-10.4.2011

»

Pien-Saimaan kalaston selvitys 2009

»

Näytä kaikki

Vuosikokouskutsu 2017 / Jäsentiedote

Julkaistu 2017-05-03 08:20:13

Etelä-Karjalan Kalatalouskeskus ry:n sääntömääräinen vuosikokous

pidetään keskiviikkona 26.4.2017 klo 18.00 Päivärannan kurssikeskuksessa, Päivärannantie 7, 55910 Imatra, www.paivarantaan.fi.


Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja valitaan uusi hallituksen puheenjohtaja.

 

Kokousesitelmän pitää: Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Matti Viialainen.

 

Aiheena: Etelä-Karjalan kalavedet ja maakunta-uudistus.

 

 

Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry:n henkilöstömuutokset 2017

Tämän vuoden aikana hallituksen puheenjohtaja Heikki Pellinen erosi terveydellistä syistä Etelä-Karjalan Kalatalouskeskuksen puheenjohtajan tehtävästä 1.4.2017 lukien. Uusi hallituksen puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa. Myös toiminnanjohtaja Aarno Karels ei enää jatka kalatalouskeskuksen palveluksessa 31.4.2017 jälkeen. Hän siirtyy kalatalouden ja ympäristön alan yrittäjäksi. Hallitus valitsee uuden toiminnanjohtajan vuosikokouksen jälkeen. Myös Kaakon jokitalkkarihanke ja projektikoordinaattorin Manu Vihtosen työsuhde on loppunut kalatalouskeskuksessa 31.12.2016 lähtien. 

 

Kalastuslaki -esitteestä lisäpainos

Kalastuslaki esitesarjasta on tulossa lisäpainos. MMM:n yhdessä kalataloustoimijoiden kanssa tuottamassa esitteessä kuvataan lyhyesti uuden lain keskeiset aiheet, lupajärjestelmä sekä pyyntimitat, saaliskiintiöt ja rauhoitusajat. Esite on saatavil­la neljällä eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäk­si. Esitettä voi tiedustella oman alueen kalatalouskeskuksesta helmikuun lopulla. Esitteet löytyvät sähköisenä Kalatalouden Keskusliiton nettisivuilta: www.ahven.net. Kalastussäädöksiä 2016 on saatavilla Kalatalouskeskuksesta.

 

Kalatalousalueiden lukumääräksi ehdotetaan 119

Suomessa toimii kymmenen ELY-keskusten asettamaa alueellista kalatalouden yhteistyöryhmää. Yhteistyöryhmien tehtävänä oli laatia ehdotus uudeksi kalatalousaluejaoksi vuoden 2016 loppuun mennessä. Ehdotusta ovat olleet valmistelemassa nykyisten kalastusalueiden edustajat ja suuri joukko kalatalouden toimijoita ja sidosryhmien edustajia. Yhteistyöryhmät ehdottavat Suomeen 119 kalatalousaluetta. Esityksen mukaan Etelä – Karjalan alueella toimisi viisi kalatalousaluetta vuodesta 2019 alkaen.

 

Kalastonhoitomaksu 2017

Kalastonhoitomaksun hinnat ovat vuonna 2017 ennallaan. Maksu on 39 euroa/vuosi, 12 euroa/viikko ja 5 euroa/vuorokausi. Kalastonhoitomaksun voi maksaa verkossa Eräluvat.fi (http://www.eraluvat.fi/) -sivujen kautta, soittamalla Metsähallituksen maksuttomaan palvelunumeroon 020 69 2424 (arkisin kello 8‒16) tai Metsähallituksen luontokeskuksissa ja R-kioskeissa. R-Kioskilla maksuun tulee päälle palvelumaksu.

Vuonna 2016 kalastonhoitomaksusta kertyi yhteensä 8,7 miljoonaa euroa. Siitä 2,6 miljoonaa euroa käytetään korvauksiin vesialueiden omistajille vesien käytöstä yleiskalastusoikeuksilla. Yleisavustukset kalastusaluetoimintaan putoavat noin 16 % Kaakkois – Suomen kalastusalueilla vuonna 2017.

 

Kaupallisten kalastajien määrät vuoden alussa

Merialueella oli vuoden 2017 alussa rekisteröityneitä ryhmään 1 kuuluvia kaupallisia kalastajia 369 kpl ja ryhmään 2 kuuluvia kalastajia 1721 kpl. Yhteensä kalastajia on merialueella 2090 kpl.

Sisävesialueella oli vuoden 2017 alussa rekisteröityneitä ryhmään 1 kuuluvia kaupallisia kalastajia 249 kpl ja ryhmään 2 kuluvia kalastajia 1236. Yhteensä kalastajia oli sisävesillä 1485 kpl. Etelä – Karjalassa ryhmään 1 kuului 11 kaupallista kalastajaa ja ryhmää 2, 72 kaupallista kalastajaa vuonna 2016.

Kalastuksenvalvoja – muista toimittaa tapahtumailmoitukset!

Kalastuksenvalvojana toimivan henkilön on tammikuun kuluessa toimitettava edellisen vuoden kalastuksenvalvontaa koskevat tapahtumailmoitukset ELY-keskukselle. Tapahtumailmoitus pitää laatia annetuista huomautuksista, tehdyistä talteenotoista ja toimenpiteistä luopumisista (kalastuslain 117 §). Ilmoitukset toimitetaan kalastuksenvalvojan hyväksyneelle ELY-keskukselle.

Ilmoituksen voi tehdä Kalatalouden Keskusliiton kalastuksenvalvontalomakkeella

http://www.ahven.net , ELY-keskuksen Kalastuksenvalvojan tapahtumailmoituslomakkeella

http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/ely_ely11j1/index.html tai sähköisesti kalastuksenvalvontaohjelman kautta.

 

Sisävesikalastajat velvollisia ilmoittamaan saaliinsa

Sisävesikalastuksessa molempien ryhmien kaupalliset kalastajat ovat velvollisia

pitämään sisävesillä tapahtuvasta kalastuksesta ja ravustuksestaan päiväkirjaa ja vähintään kerran kalenterivuodessa ilmoittamaan Luonnonvarakeskukselle pyytämänsä tai heidän lukuunsa pyydetyt saaliit. LUKE on lähettänyt rekisteröidyille kalastajille kyselylomakkeen vuonna 2016 saadusta saaliista. Saalisilmoitus vuoden 2016 saalista tulee tehdä vuoden 2017 helmikuun loppuun mennessä. Uusi sähköinen saalisilmoituslomake on myös valmisteilla ja sillä voitaneen myös ilmoittaa vuoden 2016 saaliita tammi-helmikuussa 2017.

 

Sähköinen istutuspöytäkirja ja istutuslupa (SÄHI) palvelu tulossa käyttöön

Kalastuslaki velvoittaa istuttajan ilmoittamaan kalaistutuksesta kolmen kuukauden kuluessa istutusrekisteriin. Kustannustehokkuuden parantamiseksi ja istutustietojen ilmoittamisen helpottamiseksi on maa- ja metsätalousministeriön hanke luonut sähköisen istutustietojen tallennus- ja raportointipalvelun. Sähköinen istutuspöytäkirja ja istutuslupa (Sähi) palvelu otetaan käyttöön viimeistään maaliskuussa 2017, jolloin palvelussa voi sähköisesti täyttää istutuspöytäkirjat. Istutusluvan hakeminen palvelun kautta otetaan käyttöön myöhemmin. Sähi-palvelun kautta voi myös selata ja tulostaa istutustietoraportteja. Vuoden 2017 istutustiedot tulee toimittaa ELY-keskuksille Sähi-palvelun kautta. Kalatalouskeskus hoitaa keskitetysti omat toimittamansa kalanistukkaat istutusrekisteriin.

 

Lohikala-istutukset

Välitämme edellisen vuosien tapaan järvilohta-, taimenta ja kirjolohta kevään istutuksiin. Ensimmäiset istutukset (järvilohi 2-v ja kirjolohi) tapahtuvat huhtikuun loppupuolella/toukokuun alkupäivinä jään alle. Seuraava lohikalojen (taimen 2-v isokoinen ja kirjolohi) istutusajankohta on kesäkuussa. Oheisena kalanpoikasten hinnasto ja tilauskaavake vuodelle 2017. Ottakaan yhteyttä asiassa Vesa Tiitiseen.

 

Osakaskuntien kalastuslupien ja osakkaiden kalastusoikeuksien myynti

Kalatalouskeskus on kehittänyt yhdessä PT – Konsultointi Oy:n kanssa kalastuslupien myyntiohjelmaa vuodesta 2014 alkaen. Ohjelma toimii sekä kalatalouskeskuksen verkkokaupassa (www.kalaluvat-etelakarjala.fi) että fyysisten luvanmyyntipisteiden luvanmyyntiohjelmana. Lupakuittivihkot on korvattu ko. ohjelmalla. Ohjelma mahdollistaa sekä ulkopuolisten kalastuslupien että osakkaiden kalastusoikeuden myynnin.  Tällä hetkellä yli 20 osakaskunnan tuotteita voi ostaa ohjelman kautta. Ohjelman käyttöönotto tuo apua myös kalastuksenvalvontaan, tiedotukseen, saalistietojen keruuseen ja osakaskuntien kokoukseen.  Ottakaa yhteyttä Vesa Tiitiseen, joka tulee kertomaa asiasta esimerkiksi osakaskunnan hoitokunnan kokoukseen.

 

Ystävällisin terveisin,

 

Aarno Karels                                 Vesa Tiitinen                               

toiminnanjohtaja                       kalatalousneuvoja