Ajankohtaista

»

VERKON SOLMUVÄLIRAJOITUS KIVIJÄRVELLÄ JATKUU

»

KOKOUSKUTSU 2019 JA JÄSENTIEDOTE 1/2019

»

SUUR-SAIMAAN KALATALOUSALUE PITI ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN

»

PARIKKALA-RAUTJÄRVI-RUOKOLAHDEN KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÄYNTIIN

»

KAAKONKULMAN KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÄYNTIIN

»

KIVIJÄRVI-VALKEALAN KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÄYNTIIN

»

KOPRIJÄRVI-KUOLIMO KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÅYNTIIN

»

KOKOUSESITELMÄ 24.4.2018 TOIMINNANJOHTAJA VESA KARTTUNEN KKL

»

Jäsentiedote 1/2018

»

Vuosikokouskutsu 2017 / Jäsentiedote

»

Ahvenposti osakaskunnille ja kalastusalueille 2/2017

»

Ahvenposti osakaskunnille ja kalastusalueille 1/2017

»

Kalatalouden Keskusliiton uudeksi toiminnanjohtajaksi Vesa Karttunen

»

Itä-Suomen muikulle haetaan MSC-sertifikaattia

»

Näytä kaikkiEKKTK:n julkaisuja

»

Loppuraportti Kaakon Jokitalkkarihanke 2014-2016

»

EKO energia Kaakon Jokitalkkari raportti 2015-2016

»

Kalatalouskeskuksen toimintakertomus vuonna 2016

»

Etelä-Saimaan ja Vuoksen kalataloudellinen tarkkailuraportti 2015

»

Kalastustiedustelu: Kalasto ja kalastus Etelä - Saimaalla vuonna 2012

»

Urpalanjokialueen kehittämishankkeen loppuraportti

»

Haapaveden kalastoselvitys ja poisto- ja hoitokalastussuunnitelma

»

Raportti Haapajärven poistokalastus 2011-2012

»

Pien Saimaan koetroolauksen tulokset 2012

»

Urpalanjokialueen kehittämishankkeen vuosiraportti 2011

»

Esitelmä Haapajärven poistokalastus Valtakunnaliset kalastusaluepäivät 2012

»

Muikku 'Jump Start' hankkeen loppuraportti

»

Matkaraportti elinkeinokalatalousmatka Hollantiin 3-10.4.2011

»

Pien-Saimaan kalaston selvitys 2009

»

Näytä kaikki

Ahvenposti osakaskunnille ja kalastusalueille 1/2017

Julkaistu 2017-02-09 09:14:17

Tämä on Kalatalouden Keskusliiton ja sen jäsenjärjestöjen sähköpostin avulla osakaskunnille ja kalastusalueille levitettävä uutiskirje. Keskusliitto kokoaa kirjeeseen ajankohtaista tiedotettavaa valtakunnan tason asioista. Maakunnalliset järjestöt täydentävät viestiä osaltaan paikallisuutisilla. Palautetta ja toivomuksia uutiskirjeeseen liittyen vastaanotetaan osoitteessa kalastus@ahven.net

 

 

Kalastuslaki -esitteestä lisäpainos

 

Kalastuslaki esitesarjasta on tulossa lisäpainos. MMM:n yhdessä kalataloustoimijoiden kanssa tuottamassa esitteessä kuvataan lyhyesti uuden lain keskeiset aiheet, lupajärjestelmä sekä pyyntimitat, saaliskiintiöt ja rauhoitusajat. Esite on saatavil­la neljällä eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäk­si. Esitettä voi tiedustella oman alueen kalatalouskeskuksesta helmikuun lopulla. Esitteet löytyvät sähköisenä Kalatalouden Keskusliiton nettisivuilta:

Suomeksi http://www.ahven.net/kalastus

Ruotsiksi http://ahven.net/fiske
Englanniksi http://ahven.net/english

Venäjäksi http://ahven.net/russian

 

 

Kalatalousalueiden lukumääräksi ehdotetaan 119

 

Suomessa toimii kymmenen ELY-keskusten asettamaa alueellista kalatalouden yhteistyöryhmää. Yhteistyöryhmien tehtävänä oli laatia ehdotus uudeksi kalatalousaluejaoksi vuoden 2016 loppuun mennessä. Ehdotusta ovat olleet valmistelemassa nykyisten kalastusalueiden edustajat ja suuri joukko kalatalouden toimijoita ja sidosryhmien edustajia. Yhteistyöryhmät ehdottavat Suomeen 119 kalatalousaluetta.

 

ELY-keskus on lähettämässä tammikuun lopulla ehdotukset lausunnolle ja niitä voi kommentoida maaliskuun loppuun. Lausuntojen yhteydessä ovat nähtävillä kartat koko Suomen kalatalousalueista ja kalatalousaluekohtaiset kartat.

 

 

Sähköinen istutuspöytäkirja ja istutuslupa (SÄHI) palvelu tulossa käyttöön

 

Kalastuslaki velvoittaa istuttajan ilmoittamaan kalaistutuksesta kolmen kuukauden kuluessa istutusrekisteriin. Kustannustehokkuuden parantamiseksi ja istutustietojen ilmoittamisen helpottamiseksi on maa- ja metsätalousministeriön hanke luonut sähköisen istutustietojen tallennus- ja raportointipalvelun. Sähköinen istutuspöytäkirja ja istutuslupa (Sähi) palvelu otetaan käyttöön viimeistään maaliskuussa 2017, jolloin palvelussa voi sähköisesti täyttää istutuspöytäkirjat. Istutusluvan hakeminen palvelun kautta otetaan käyttöön myöhemmin. Sähi-palvelun kautta voi myös selata ja tulostaa istutustietoraportteja. Vuoden 2017 istutustiedot tulee toimittaa ELY-keskuksille Sähi-palvelun kautta.

 

 

Kalastonhoitomaksu 2017

 

Kalastonhoitomaksun hinnat ovat vuonna 2017 ennallaan. Maksu on 39 euroa/vuosi, 12 euroa/viikko ja 5 euroa/vuorokausi. Kalastonhoitomaksun voi maksaa verkossa Eräluvat.fi (http://www.eraluvat.fi/) -sivujen kautta, soittamalla Metsähallituksen maksuttomaan palvelunumeroon 020 69 2424 (arkisin kello 8‒16) tai Metsähallituksen luontokeskuksissa ja R-kioskeissa. R-Kioskilla maksuun tulee päälle palvelumaksu.

 

Vuonna 2016 kalastonhoitomaksusta kertyi yhteensä 8,7 miljoonaa euroa. Siitä 2,6 miljoonaa euroa käytetään korvauksiin vesialueiden omistajille vesien käytöstä yleiskalastusoikeuksilla.

 

 

Kalastuksenvalvoja – muista toimittaa tapahtumailmoitukset!

 

Kalastuksenvalvojana toimivan henkilön on tammikuun kuluessa toimitettava edellisen vuoden kalastuksenvalvontaa koskevat tapahtumailmoitukset ELY-keskukselle. Tapahtumailmoitus pitää laatia annetuista huomautuksista, tehdyistä talteenotoista ja toimenpiteistä luopumisista (kalastuslain 117 §). Ilmoitukset toimitetaan kalastuksenvalvojan hyväksyneelle ELY-keskukselle.

 

Ilmoituksen voi tehdä Kalatalouden Keskusliiton kalastuksenvalvontalomakkeella

http://www.ahven.net/index.php?os=6&subos=1&subsubos=1&lan=fi&categorylan=fi&categoryid=8

tai ELY-keskuksen Kalastuksenvalvojan tapahtumailmoituslomakkeella

http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/ely_ely11j1/index.html

 

 

Kaupallisten kalastajien määrät vuoden alussa

 

Merialueella oli vuoden 2017 alussa rekisteröityneitä ryhmään 1 kuuluvia kaupallisia kalastajia 369 kpl ja ryhmään 2 kuuluvia kalastajia 1721 kpl. Yhteensä kalastajia on merialueella 2090 kpl.

 

Sisävesialueella oli vuoden 2017 alussa rekisteröityneitä ryhmään 1 kuuluvia kaupallisia kalastajia 249 kpl ja ryhmään 2 kuluvia kalastajia 1236. Yhteensä kalastajia oli sisävesillä 1485 kpl.

 

 

Kalan käyttöä elintarvikkeena ja rehuna pyritään lisäämään

 

EU kalat III -hankkeen tavoitteena on lisätä kotimaisen kalan syöntiä ja siinä tuotetaan tietoa kalastuselinkeinon kehittämiseksi terveydellisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestäväksi.

 

Hankkeessa keskitytään niihin Itämeren kalalajeihin, jotka ovat kaupallisesti merkittäviä, joita suomalaiset pääsääntöisesti käyttävät ravinnokseen, ja joiden käyttöä halutaan lisätä elintarvike- ja rehuteollisuudessa. Hankkeessa tutkitaan myös ammattikalastuksen ja kalansyönnin kannalta tärkeimpien järvikalojen ympäristömyrkkypitoisuuksia.

 

 

Sisävesikalastajat velvollisia ilmoittamaan saaliinsa

 

Sisävesikalastuksessa molempien ryhmien kaupalliset kalastajat ovat velvollisia

pitämään sisävesillä tapahtuvasta kalastuksesta ja ravustuksestaan päiväkirjaa ja vähintään kerran kalenterivuodessa ilmoittamaan Luonnonvarakeskukselle pyytämänsä tai heidän lukuunsa pyydetyt saaliit. LUKE on lähettänyt rekisteröidyille kalastajille kyselylomakkeen vuonna 2016 saadusta saaliista. Saalisilmoitus vuoden 2016
saalista tulee tehdä vuoden 2017 helmikuun loppuun mennessä. Uusi sähköinen saalisilmoituslomake on myös valmisteilla ja sillä voitaneen myös ilmoittaa vuoden 2016 saaliita tammi-helmikuussa 2017.

 

Kalastajat päättävät itse omista silakka- ja kilohailikiintiöistään

 

Maa- ja metsätalousministeriö on jakanut Suomen silakka- ja kilohailikiintiöt siirrettävinä käyttöoikeuksina kaupallisille kalastajille 30.12.2016. Tästä vuodesta alkaen Suomen silakan ja kilohailin kalastuskiintiöiden käytöstä päättävät valtion sijaan kaupalliset kalastajat itse. Siirrettävät käyttöoikeudet koskevat Manner-Suomen kaupallisia kalastajia.

 

Seuraavaksi on vuorossa lohen siirrettävien käyttöoikeuksien ja toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden haun valmistelu. Ministeriö lähettää lohenkalastajille asiasta kirjeen.

 

Aiheesta tarkemmin

http://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/merikalastuksessa-historiallinen-muutos-kalastajat-paattavat-silakan-ja-kilohailin-kalastusalueet-ja-ajat

 

 

Silakan ja kilohailin kalastuksen MSC-sertifiointityö alkaa

 

Suomen Ammattikalastajaliiton joulukuussa 2016 käynnistämän hankkeen tavoitteena on toteuttaa silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksen MSC-täysarviointi aiemmin tehdyn esiselvityksen pohjalta. Täysarviointityö kestää noin vuoden.

 

 

Kalatalouden Keskusliiton tuotteita

 

Kalastussäädöksiä 2017 on odotettu uutuuspainos keskeisistä kalataloutta käsittelevistä säädöksistä. Uuden kalastuslain ja kalastusasetuksen lisäksi teokseen on koottu kalataloudessa tärkeitä säädöksiä kuten yhteisaluelaki, hallintolaki sekä otteita vesilaista, kielilaista ja rikoslaista. Teos on tarpeellinen käsikirja osakaskunta- ja kalastusaluetoiminnassa, kalastuksenvalvonnassa ja muille kalatalouden parissa toimiville. Kirja tulee myyntiin helmikuussa. Hinta 15 €.

 

Tsaarin ajasta EU-aikaan ei ole Kalatalouden Keskusliiton historiikki, vaan artikkelikokoelma ajan virrasta siepatuista kalatalouden tapahtumista, joissa kalatalousneuvonta on ollut mukana. Suomen Kalastusyhdistys perustettiin vuonna 1891 jakamaan ja levittämään tietoa kalastuksesta, kalavesien hoidosta, kalankäytöstä ja kalatalouden tapahtumista meillä ja muualla. Lähtökohtaisesti järjestö on suunnannut neuvontaa 125 vuoden ajan kalavesistä huolehtiville, joita ovat olleet kalastuskunnat ja kalastusalueet. Sotien jälkeen yhteiskunnallisten muutosten myötä syntyi kiistaa yleiskalastusoikeuksien laajentamisesta. Se sai heti alkuun poliittista väritystä, eikä keskustelu ole vieläkään päättynyt. Kirjoittanut Kari Kilpinen 2016. 239 sivua. Hinta 35 €.

 

Kalastusmatkailu - minustako kalastusmatkailuyrittäjä kirjaan on koottu perustietoja kalastusmatkailuyrittäjäksi aikoville, tietoja Suomen kalavesistä, kaloista ja kalastuksesta, lainsäännön koukeroita, esimerkkejä kalastusmatkailusta ulkomailta ja kotimaasta, kalastuksen tuotteistamisesta, markkinoinnista ja mainonnasta. Kirjan tarkoituksena on herättää ajatuksia ja antaa tietoa kalastusmatkailuyrityksen suunnittelun ja toteuttamisen pohjaksi. Kirjoittaja Markku Myllylä 2016. 210 s. Hinta 25 €.

 

Kalastuksenvalvojan viestimerkit uuden kalastuslain mukaisilla selkeillä teksteillä ja näkyvillä väreillä. Viestimerkkien materiaali on vedenkestävä ja luja polyeteeni, jolle voi tarvittaessa kirjoittaa asiakkaalle kohdistetun viestin. Kääntöpuolella ruotsinkieliset tekstit. Hinta 15 €/100 kpl.

 

Kalastuksenvalvontalomake on päivitetty uuden kalastuslain ja kalastusasetuksen mukaiseksi. Koko A4, 25 kpl 3-osaista lomaketta kussakin vihossa. Hinta 7 €.

 

Suomen kalojen tunnistusopas esittää uudessa painoksessa Suomessa vakinaisesti esiintyvät kalalajit tunnistusta helpottavien upeiden värillisten piirroskuvien ja tuntomerkkien kera. Hinta 12 €.

 

Suomen Kalastuslehti on mahdollista tilata osakaskuntasi tai kalastusalueesi päätöksentekijöille. Lehdessä on paljon tärkeää tietoa uutta kalastuslakia ja -asetusta koskien. Kestotilaus 44 € ja määräaikaistilaus 45 €.

 

Tilaukset Ahvennetin tuotekaupasta http://www.ahven.net/nettikauppa

 

Ankeriastilaukset 2017 

 

Kalatalouden keskusliitto haluaa ennakkotilaukset 16.2 mennessä. Ilmoittakaa haluamanne ankerias määrät kalatalouskeskukselle . Ankeriaat ovat Brittein saarilla sijaitsevan Severnjoen kantaa. Ankeriaat karantenoidaan Ruotsissa Silver Eelin laitoksella. Toimitukset ovat kesä – elokuussa. Poikasten tukkuhinta tulee olemaan n. 1,30 € molemmin puolin/ kpl. Huonot ankeriassaaliit ovat nostaneet hintoja.   Mutta ankerias on yksi sitkeimmistä istukkaista, jonka selviytymisprosentti on korkea. Lisäksi pitkäikäisenä kalana se on kalastettavissa kauan.

 

 

 

 

<><                <><                <><                <><

 

 

 

Ystävällisin terveisin,
Tapio Gustafsson

><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><>

Tapio Gustafsson
Tiedottaja - Informatör
Kalatalouden Keskusliitto - Centralförbund för Fiskerihushållning
Malmin kauppatie 26 - Malms handelsväg 26
00700 Helsinki - Helsingfors
Puh. (09) 6844 5914 - Tel. (09) 6844 5914
tapio.gustafsson@ahven.net
www.ahven.net