Ajankohtaista

»

KALATALOUSKESKUKSEN VUOSIKOKOUS 2021

»

PARIKKALA-RAUTJÄRVI-RUOKOLAHDEN KALATALOUSALUEEN PITI YLEISKOKOUKSEN PARIKKALASSA

»

KAAKONKULMAN KALATALOUSALUE PITI YLEISKOKOUKSEN

»

KIVIJÄRVEN-VALKELAN KALATALOUSALUE PITI YLEISKOKOUKSEN

»

ETELÄ-KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY:N VUOSIKOKOUS 2020

»

KORPIJÄRVEN-KUOLIMON KALATALOUSALUE ALOITTI YLEISKOKOUKSET

»

VERKON SOLMUVÄLIRAJOITUS KIVIJÄRVELLÄ JATKUU

»

KOKOUSKUTSU 2019 JA JÄSENTIEDOTE 1/2019

»

SUUR-SAIMAAN KALATALOUSALUE PITI ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN

»

PARIKKALA-RAUTJÄRVI-RUOKOLAHDEN KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÄYNTIIN

»

KAAKONKULMAN KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÄYNTIIN

»

KIVIJÄRVI-VALKEALAN KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÄYNTIIN

»

KOPRIJÄRVI-KUOLIMO KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÅYNTIIN

»

KOKOUSESITELMÄ 24.4.2018 TOIMINNANJOHTAJA VESA KARTTUNEN KKL

»

Näytä kaikkiEKKTK:n julkaisuja

»

Loppuraportti Kaakon Jokitalkkarihanke 2014-2016

»

EKO energia Kaakon Jokitalkkari raportti 2015-2016

»

Kalatalouskeskuksen toimintakertomus vuonna 2016

»

Etelä-Saimaan ja Vuoksen kalataloudellinen tarkkailuraportti 2015

»

Kalastustiedustelu: Kalasto ja kalastus Etelä - Saimaalla vuonna 2012

»

Urpalanjokialueen kehittämishankkeen loppuraportti

»

Haapaveden kalastoselvitys ja poisto- ja hoitokalastussuunnitelma

»

Raportti Haapajärven poistokalastus 2011-2012

»

Pien Saimaan koetroolauksen tulokset 2012

»

Urpalanjokialueen kehittämishankkeen vuosiraportti 2011

»

Esitelmä Haapajärven poistokalastus Valtakunnaliset kalastusaluepäivät 2012

»

Muikku 'Jump Start' hankkeen loppuraportti

»

Matkaraportti elinkeinokalatalousmatka Hollantiin 3-10.4.2011

»

Pien-Saimaan kalaston selvitys 2009

»

Näytä kaikki

Ahvenposti osakaskunnille ja kalastusalueille 1/2016

Julkaistu 2016-02-15 21:11:14

Tämä on Kalatalouden Keskusliiton ja sen jäsenjärjestöjen sähköpostin avulla osakaskunnille ja kalastusalueille levitettävä uutiskirje. Keskusliitto kokoaa kirjeeseen ajankohtaista tiedotettavaa valtakunnan tason asioista. Maakunnalliset järjestöt täydentävät viestiä osaltaan paikallisuutisilla. Palautetta ja toivomuksia uutiskirjeeseen liittyen vastaanotetaan osoitteessa kalastus@ahven.net

 

Uutta kalastuslakia koskevat esitteet

 

Kalastuslaki esite on julkaistu. MMM:n tuottamassa esitteessä kuvataan lyhyesti uuden lain keskeiset aiheet, lupajärjestelmä sekä pyyntimitat, saaliskiintiöt ja rauhoitusajat. Ensimmäinen koepainos oli jaossa Kalastusaluepäivien osallistujille. Varsinainen painos on tulossa viikolla 10. Esitettä voi tiedustella oman alueen kalatalouskeskuksesta. Esite löytyy myös sähköisenä >> katso tästä.

 

Kalastuslaki, mikä muuttuu esite on päivitetty ja se löytyy sähköisenä Kalatalouden Keskusliiton nettisivuilta osoitteesta: http://ahven.net/v2_tiedostot/452.pdf

 

Vapaa-ajankalastuksen lupajärjestelmä Suomessa taulukko löytyy Kalatalouden Keskusliiton nettisivuilta kaikkiaan 10 eri kielellä (suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska, italia, puola, venäjä, kiina ja espanja). Suomenkielinen taulukko löytyy sähköisenä osoitteesta: http://ahven.net/v2_tiedostot/478.pdf

 

Kalojen pyyntimitat, saaliskiintiöt ja rauhoitusajat taulukko löytyy Kalatalouden Keskusliiton nettisivuilta kaikkiaan 10 eri kielellä (suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska, italia, puola, venäjä, kiina ja espanja). Suomenkielinen taulukko löytyy sähköisenä osoitteesta:  http://ahven.net/v2_tiedostot/474.pdf

 

Uutta materiaalia osakaskunnille

Kalatalouden Keskusliitto on julkaissut uuden osakaskuntatoiminnasta kertovan esitteen sekä osakaskunnille tarkoitetut mallit säännöistä, vuosisuunnitelmasta ja vuosikertomuksesta. Osoitteesta http://ahven.net/osakaskunta löytyy edellä mainittujen lisäksi myös ideoita osakaskunnan viestinnän tueksi.

 

Kalaerän jäljitettävyys

Kala-alan toimijat ovat päässeet Suomessa yhteisymmärrykseen tunnistekoodista, jonka avulla kalaerä on jäljitettävissä aina pyynti- tai keruuvaiheeseen asti. Taustalla ovat tänä vuonna voimaan tulleet EU:n yhteisen kalastuspolitiikan asetukset kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyydestä. Lisätietoa osoitteesta: http://www.sakl.fi/index.php/fi/ajankohtaista/3570-kalaerien-jaeljitettaevyys

 

Kalastusrajoitus.fi-palvelu on avattu

Kalastusrajoitus.fi-palvelu on avattu tammikuun lopussa. Uudesta palvelusta selviävät vesialueet, joissa ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta on rajoitettu kalastuslain ja ELY-keskusten päätösten nojalla. Palvelua tullaan jatkossa täydentämään muiden kalastusrajoitusten osalta. Niitä ovat muun muassa luonnonsuojelulain mukaiset kalastuskieltoalueet, vaelluskalavesistöjen muut kalastusrajoitukset, kalastusalueiden siirtyvät rajoituspäätökset ja ELY-keskusten uuden kalastuslain mukaiset kalastusta rajoittavat päätökset. Palvelu löytyy osoitteesta http://kalastusrajoitus.fi/

 

Suomen meriluontoa esittelevä karttapalvelu avattu

VELMU-ohjelman karttapalvelussa on tietoa lajien ja luontotyyppien esiintymisestä, meriympäristöstä, merenpohjan geologiasta ja ihmisen toiminnasta merellä sekä yli tuhat valokuvaa ja videota. Paikkatietoa tarvitaan merialuesuunnittelussa sovitettaessa yhteen eri toimintoja merialueilla. Karttapalvelu löytyy osoitteesta: http://paikkatieto.ymparisto.fi/velmu/

 

Alueelliset kalatalouden yhteistyöryhmät

ELY-keskusten tulee uuden kalastuslain mukaan asettaa alueelliset kalatalouden yhteistyöryhmät, jotka vuoden 2016 aikana työstävät ehdotukset kalatalousaluejaoksi.

Yhteistyöryhmiä asetetaan kaikkiaan 10. Yhteistyöryhmä koostuu kalatalous- ja ympäristöjärjestöjen, tutkimuksen, hallinnon, maakuntien liittojen sekä saamelaisten kotiseutualueella Saamelaiskäräjien edustajista. Myös nykyisten kalastusalueiden edustajat osallistuvat aluejakopäätöksen laatimiseen. Kartta yhteistyöryhmien aluejaoksi löytyy osoitteesta: http://www.ahven.net/v2_kuvat/449.jpg

 

Apurahoja

Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö julistaa haettavaksi avustukset kalatalous- ja luonnonvara-alan suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen tukemiseksi sekä merenkulun, kalatalouselinkeinojen ja luonnonvara-alan koulutusta edistävää toimintaa varten. Säätiön hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan 30.4.2016 mennessä osoitteeseen Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö, Kalakouluntie 72, 21610 Kirjala. Päätökset avustuksista tehdään toukokuun 2016 aikana. Lisätietoja antaa Maria Axberg, puh. 0400 451 363, s-posti maria.axberg@livia.fi.

 

Kalatalouden Keskusliiton uusia tuotteita

Kalastuksenvalvojan viestimerkit uuden kalastuslain mukaisilla selkeillä teksteillä ja näkyvillä väreillä. Viestimerkkien materiaali on vedenkestävä ja luja polyeteeni, jolle voi tarvittaessa kirjoittaa asiakkaalle kohdistetun viestin. Kääntöpuolella ruotsinkieliset tekstit. Hinta 15 €/100 kpl.

 

Kalastussäädöksiä 2016 sisältää keskeiset kalataloutta käsittelevät säädökset. Uuden kalastuslain ja kalastusasetuksen lisäksi teokseen on koottu kalataloudessa tärkeitä säädöksiä kuten yhteisaluelaki, hallintolaki sekä otteita vesilaista, kielilaista ja rikoslaista. Teos on tarpeellinen käsikirja osakaskunta- ja kalastusaluetoiminnassa, kalastuksenvalvonnassa ja muille kalatalouden parissa toimiville. Hinta 15 €.

 

Suomen kalojen tunnistusopas esittää uudessa painoksessa Suomessa vakinaisesti esiintyvät kalalajit tunnistusta helpottavien upeiden värillisten piirroskuvien ja tuntomerkkien kera. Hinta 12 €.

 

Kalastuksenvalvontalomake on päivitetty uuden kalastuslain ja kalastusasetuksen mukaiseksi. Koko A4, 25 kpl 3-osaista lomaketta kussakin vihossa. Hinta 7 €.

 

Suomen Kalastuslehti on edelleen mahdollista tilata osakaskuntasi tai kalastusalueesi päätöksentekijöille vuodelle 2016. Lehdessä on paljon tärkeää tietoa uutta kalastuslakia ja -asetusta koskien. Kestotilaus 44 € ja määräaikaistilaus 45 €.

 

<><                     <><                     <><                     <><

 

 

Ystävällisin terveisin,
Tapio Gustafsson

><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><>

Tapio Gustafsson
Tiedottaja - Informatör
Kalatalouden Keskusliitto - Centralförbund för Fiskerihushållning
Malmin kauppatie 26 - Malms handelsväg 26
00700 Helsinki - Helsingfors
Puh. (09) 6844 5914 - Tel. (09) 6844 5914
tapio.gustafsson@ahven.net
www.ahven.net