Ajankohtaista

»

KALATALOUSKESKUKSEN VUOSIKOKOUS 2021

»

PARIKKALA-RAUTJÄRVI-RUOKOLAHDEN KALATALOUSALUEEN PITI YLEISKOKOUKSEN PARIKKALASSA

»

KAAKONKULMAN KALATALOUSALUE PITI YLEISKOKOUKSEN

»

KIVIJÄRVEN-VALKELAN KALATALOUSALUE PITI YLEISKOKOUKSEN

»

ETELÄ-KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY:N VUOSIKOKOUS 2020

»

KORPIJÄRVEN-KUOLIMON KALATALOUSALUE ALOITTI YLEISKOKOUKSET

»

VERKON SOLMUVÄLIRAJOITUS KIVIJÄRVELLÄ JATKUU

»

KOKOUSKUTSU 2019 JA JÄSENTIEDOTE 1/2019

»

SUUR-SAIMAAN KALATALOUSALUE PITI ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN

»

PARIKKALA-RAUTJÄRVI-RUOKOLAHDEN KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÄYNTIIN

»

KAAKONKULMAN KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÄYNTIIN

»

KIVIJÄRVI-VALKEALAN KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÄYNTIIN

»

KOPRIJÄRVI-KUOLIMO KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÅYNTIIN

»

KOKOUSESITELMÄ 24.4.2018 TOIMINNANJOHTAJA VESA KARTTUNEN KKL

»

Näytä kaikkiEKKTK:n julkaisuja

»

Loppuraportti Kaakon Jokitalkkarihanke 2014-2016

»

EKO energia Kaakon Jokitalkkari raportti 2015-2016

»

Kalatalouskeskuksen toimintakertomus vuonna 2016

»

Etelä-Saimaan ja Vuoksen kalataloudellinen tarkkailuraportti 2015

»

Kalastustiedustelu: Kalasto ja kalastus Etelä - Saimaalla vuonna 2012

»

Urpalanjokialueen kehittämishankkeen loppuraportti

»

Haapaveden kalastoselvitys ja poisto- ja hoitokalastussuunnitelma

»

Raportti Haapajärven poistokalastus 2011-2012

»

Pien Saimaan koetroolauksen tulokset 2012

»

Urpalanjokialueen kehittämishankkeen vuosiraportti 2011

»

Esitelmä Haapajärven poistokalastus Valtakunnaliset kalastusaluepäivät 2012

»

Muikku 'Jump Start' hankkeen loppuraportti

»

Matkaraportti elinkeinokalatalousmatka Hollantiin 3-10.4.2011

»

Pien-Saimaan kalaston selvitys 2009

»

Näytä kaikki

Ahvenposti - Jäsentiedote 3/2015

Julkaistu 2015-03-25 12:02:52

Etelä-Karjalan Kalatalouskeskuksen sääntömääräinen vuosikokouspidetään

 

tiistaina 14.4.2015 klo 18.00 Jaakkiman kristillinen opistossa,

Opistontie 21, 56100 Ruokolahti.

 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

 

Katso tässä >> kalatalouskeskuksen toimintakertomus vuonna 2014

 

Kokousesitelmän pitää:

Kalatalouskeskusliiton lakimies Jenny Fredriksson

Aiheena: ’Uusi kalastuslaki ja vedenomistajien oikeudet’

 

Eduskunta hyväksyi uuden kalastuslain

Eduskunta hyväksyi 13.3. klo 13.39 uuden kalastuslain. Laki yksinkertaistaa kalastuslupajärjestelmää, antaa työvälineet heikentyneiden ja uhanalaisten kalakantojen suojeluun, tukee kalojen luontaista lisääntymistä istutusten sijaan. Kaiken kaikkiaan uusi laki vastaa paremmin nykyajan vaatimuksia. Uusi laki tulee voimaan 1.1.2016. 

Katso tässä: >> Uusi kalastuslaki - mikä muuttu ?

 

Kala-istutukset 2015

Järvilohi- ja taimen (2-v) istutukset aloitetaan huhtikuussa viikoille 15-16. Onkikokoisia kirjolohen istukkaita toimitetaan juhannuksen aikana.

Tilauslomake löydät netistä, www,ekkalatalouskeskus.fi -> osakaskunnat-> kala- ja rapuistutukset. Voitte myös ottaa meihin yhteyttä puhelimitse: Vesa Tiitinen 0400-716120.

 

Maakunnallinen kalastuslupien verkkokauppa käynnistyy

Etelä – Karjalan kalatalouskeskus aloitti vuodenvaihteessa kalastuslupien verkkokaupan osoitteessa www.kalaluvat-etelakarjala.fi. Verkkokaupan kautta kalastaja voi ostaa 24/7 periaatteella aluksi maakunnan kalastusalueiden vieheluvat ja Vuoksen, Lappeenrannan kalavesien, Haapaveden yhteislupa – alueen, Siitolan ja Kyläniemen osakaskuntien luvat. Kalastuslupien tuotevalikoima laajenee kevään 2015 aikana osakaskuntien luvilla. Verkkokauppa helpottaa luvanmyyntiä ja parantaa merkittävästi luvan lunastajien ostomahdollisuuksia kellonajasta riippumattomaksi. Lisäksi verkkokauppa helpottaa tilityksiä ja raportointia ja antaa mahdollisuuden saalistietojen keruuseen, mikä aloitetaan ensiksi kalastusalueen viehelupien osalta. 

Verkkokaupan lisäksi myös perinteisissä luvanmyyntipisteissä tapahtuu muutos kalastuslupien kaupassa. Lupakuittivihkoista siirrytään verkossa tapahtuvaan kauppaan. Tämä muutos helpottaa edelleen kalastuslupien tilityksiä ja raportointia ja antaa yhdessä verkkokaupan kanssa reaaliaikaisen työkalun kalastusalueen kalastuksenvalvojille. PTu Konsultointi Oy on vastannut ohjelmiston kehittämisestä ja ylläpidosta. Kehitystyö jatkuu vuonna 2015 yhdessä kalatalouskeskuksen, kalastusalueiden ja osakaskuntien kanssa. Lisätietoja: Vesa Tiitinen p.0400 – 716120 tai vesa.tiitinen@ekkalatalouskeskus.fi.

 

Kalastusmaksuja ei voi enää maksaa mobiilisti

Metsähallitus vastaa vuoden vaihteesta valtion lupien myynnistä. Valtion kalastuksenhoitomaksujen tai kalastusläänikohtaisten viehekalastusmaksujen mobiililuvat poistettiin käytöstä helmikuussa 2015. Näitä maksuja voi jatkossa hoitaa muun muassa verkkokaupassa erälupat.fi, palvelunumerossa 020 69 2424 tai suoraan ministeriön tileille. Mobiilimaksut toimivat yhä Metsähallituksen virkistyskalastusluvissa tai viehekalastusluvissa. Lisää lupamyynnistä Metsähallituksen sivuilla: http://www.eraluvat.fi/ajankohtaista/ajankohtaista/uutiset/nain-maksat-valtion-kalastusmaksut.html

 

Kaakon jokitalkkari- hanke  

Kaakon jokitalkkari – hankeen toisen toimintavuoden alku on ollut mm. työaikataulutusta, kohteiden sekä rahoituksen järjestämistä. Jokitalkkari on järjestänyt Haminan Summanjoella (18.2.2015) ja Vehkajoella (16.3.2015) ns. jokipalaverit yhdessä osakaskuntien, kalastusalueen isännöitsijän ja ELY-keskuksen kanssa. Jokipalavereissä käsiteltiin jokien kehittämistä vaelluskalojen näkökulmasta, keskiössä nyt Summa- Vehka ja Virojoen kalastusalue. Jokitalkkari esitelmöi 11.2.2015 kalatalouden keskusliiton valtakunnallisilla kalastusaluepäivä risteilyllä. Vastuullisen kalastuksen seminaarissa Helsingissä 6.3.2015 jokitalkkari sai positiivista kannustusta työlleen seminaarin eri puheenvuoroissa. Lisäksi Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen jokitalkkarihanke sai 9.3.2015 myönteisen tiedon EKOenergian ympäristörahastolta, että osallistuvat 10 000 euron edestä vesistökunnostusten rahoittamiseen vuosina 2015 - 2016.

Jokitalkkari suoritti Kaakon hankealueella taimenen istutuksia mätirasia – menetelmän avulla. Kymenlaakson virtavesiin istutettiin 11.–12.3.2015 mätinä 28 000 kpl Rautalammin reitin taimenta. Etelä-Karjalan kohteilla istutuksissa 13.3.2015 käytettiin Vuoksen taimenen mätiä 25 308 kpl. Kaikkiaan mätiä istutettiin 70 rasiaa, eli 8 litraa ja yhteensä 53 308 kpl. Jokitalkkari kiertää nyt kalastusalueiden kokouksia esitelmöimässä ja kertomassa viime vuoden toiminnasta sekä keskustellaan tulevasta vuodesta. Valmistelussa on myös kunnostussuunnitelmia ja -ilmoituksia. Jokipalaverejä on tarkoitus järjestää myös jatkossa lisää tilanteen, tarpeen ja tärkeyden mukaan. Jokitalkkari on alustavasti sopinut kunnostus kivimateriaalin lahjoituksista ja toimituksista Rudus Oy:n kanssa Haminan kohteille.

Jokitalkkarin nettisivut: http://www.kaakonjokitalkkari.fi 

 

Rapustrategia antaa vastuuta kalastusalueille

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi kansallisen rapustrategian heinäkuussa 2014. Strategian käytännön toteutuksessa kalastusalueilla on keskeinen asema. Kalastusalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat on haluttu nostaa keskeisiksi välineiksi, joissa määritellään rapukantojen hoidon käytännön tavoitteet ja keinot. Kalastusalueet voivat korttivaroista hakea tukea käyttö- ja hoitosuunnitelmien rapuosien laatimista varten. Myös EMKR-rahaa on käytettävissä rapuprojekteille jotka ovat rapustrategian linjauksien mukaisia.

Vesienomistajien tulisi muistaa, että istutuksissa käytetään tutkitusti taudittomia istukkaita ja rapuja ei tule sumputtaa muualla kuin pyyntivesistössä. Strategia löytyy osoitteesta: http://www.mmm.fi/attachments/kalariistajaporot/P4hhgvN0f/mmm_kansallinen_rapustrategia_WEB_2.pdf

 

LIFE+ RapuKamu – CrayMate tiedotus hanke  

LIFE+ RapuKamu on EU -rahoitteinen tiedotus- ja valistushanke (2013-16). E-K kalatalouskeskus on yksi hankkeen kahdeksan osatoteuttajista ja hankkeen koordinaattorina on Itä-Suomen yliopisto. Hankkeen tavoitteena on suomalaisten herättäminen huomaamaan jokirapu-kantojen suojelun ja hoidon merkitys ja sen onnistumiseen tarvittavat keinot ja taidot. Hankkeen aikana toteutetaan monipuolinen ja kattava tiedotuskampanja, katso: http://www.uef.fi/fi/rapukamu/rapukamu .

 

Uusi Vastuullinen vesienomistus esite

Kalatalouden Keskusliitto on julkaissut Vastuullinen vesienomistus esitteen. Uusi esite on tarkoitettu  jakamaan tietoa vesienomistajuudesta, vesistön käyttömahdollisuuksista ja hoitamisesta. Ajatuksena on innostaa uusia osakkaita mukaan osakaskuntien toimintaan. Esitettä voi kysellä paikallisesta kalatalouskeskuksesta tai kalastajaliitosta. Esite sähköisenä http://www.ahven.net/v2_tiedostot/389.pdf

 

Lomakkeet löytyvät netistä

Olemme tallentaneet nettiin lomakkeita (sääntömalli, kokouskutsu, esityslista, toimintakertomus, tuloslaskelma), joita käytetään järjestötoiminnassa. Lomakkeet löytyvät sivuilta www.ekkalatalouskeskus.fi / osakaskunnat ja www.ahven.net.

 

Osakaskuntien yhdistäminen

Iso yksikkö on toimintakykyisempi kuin pieni yksikkö. Apuvälineitä osakaskuntien yhdistämiseen löytyy netistä osoitteesta www.ahven.net ja apua yhdistämisasioihin voi pyytää oman alueen kalatalousneuvojilta. Etelä-Karjalassa yhdistettiin viime vuonna 20 osakaskuntia (yht. 17.811 ha).

 

Suomen Kalastuslehti tilaukset

Lehti ilmestyy 8 kertaa, vuosikerran määräaikainen tilaushinta on 44 € ja kesto-tilaus 43 €. Lehden tilauksen voi tehdä joko kalatalouskeskuksen tai Kalatalouden keskusliiton kautta (jos teet tilauksen Keskusliiton kautta, mainitse että olet Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry:n jäsen).

 

Kevätterveisin, Aarno Karels, Vesa Tiitinen, Manu Vihtonen

  

 

Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry,

Hietakallionkatu 2, 53850 Lappeenranta.  

www.ekkalatalouskeskus.fi

toiminnanjohtaja Aarno Karels p. 040-5171785;

kalatalousneuvoja Vesa Tiitinen p. 0400-716120;

sähköpostit: etunimi.sukunimi@ekkalatalouskeskus.fi;

Kaakon jokitalkkari:

Manu Vihtonen p. 044-7121722,

sähköposti: manu.vihtonen@kaakonjokitalkkari.fi