Ajankohtaista

»

KALATALOUSKESKUKSEN VUOSIKOKOUS 2021

»

PARIKKALA-RAUTJÄRVI-RUOKOLAHDEN KALATALOUSALUEEN PITI YLEISKOKOUKSEN PARIKKALASSA

»

KAAKONKULMAN KALATALOUSALUE PITI YLEISKOKOUKSEN

»

KIVIJÄRVEN-VALKELAN KALATALOUSALUE PITI YLEISKOKOUKSEN

»

ETELÄ-KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY:N VUOSIKOKOUS 2020

»

KORPIJÄRVEN-KUOLIMON KALATALOUSALUE ALOITTI YLEISKOKOUKSET

»

VERKON SOLMUVÄLIRAJOITUS KIVIJÄRVELLÄ JATKUU

»

KOKOUSKUTSU 2019 JA JÄSENTIEDOTE 1/2019

»

SUUR-SAIMAAN KALATALOUSALUE PITI ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN

»

PARIKKALA-RAUTJÄRVI-RUOKOLAHDEN KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÄYNTIIN

»

KAAKONKULMAN KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÄYNTIIN

»

KIVIJÄRVI-VALKEALAN KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÄYNTIIN

»

KOPRIJÄRVI-KUOLIMO KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÅYNTIIN

»

KOKOUSESITELMÄ 24.4.2018 TOIMINNANJOHTAJA VESA KARTTUNEN KKL

»

Näytä kaikkiEKKTK:n julkaisuja

»

Loppuraportti Kaakon Jokitalkkarihanke 2014-2016

»

EKO energia Kaakon Jokitalkkari raportti 2015-2016

»

Kalatalouskeskuksen toimintakertomus vuonna 2016

»

Etelä-Saimaan ja Vuoksen kalataloudellinen tarkkailuraportti 2015

»

Kalastustiedustelu: Kalasto ja kalastus Etelä - Saimaalla vuonna 2012

»

Urpalanjokialueen kehittämishankkeen loppuraportti

»

Haapaveden kalastoselvitys ja poisto- ja hoitokalastussuunnitelma

»

Raportti Haapajärven poistokalastus 2011-2012

»

Pien Saimaan koetroolauksen tulokset 2012

»

Urpalanjokialueen kehittämishankkeen vuosiraportti 2011

»

Esitelmä Haapajärven poistokalastus Valtakunnaliset kalastusaluepäivät 2012

»

Muikku 'Jump Start' hankkeen loppuraportti

»

Matkaraportti elinkeinokalatalousmatka Hollantiin 3-10.4.2011

»

Pien-Saimaan kalaston selvitys 2009

»

Näytä kaikki

Ahvenposti osakaskunnille ja kalastusalueille 3/2014

Julkaistu 2014-10-14 07:33:41

Tämä on Kalatalouden Keskusliiton ja sen jäsenjärjestöjen sähköpostin avulla osakaskunnille ja kalastusalueille levitettävä uutiskirje. Keskusliitto kokoaa kirjeeseen ajankohtaista tiedotettavaa valtakunnan tason asioista. Maakunnalliset järjestöt täydentävät viestiä osaltaan paikallisuutisilla. Palautetta ja toivomuksia uutiskirjeeseen liittyen vastaanotetaan osoitteessa kalastus@ahven.net

 

LIFE+ RapuKamu -hanke

  

Itä-Suomen yliopiston ja kalatalouskeskusten ja metsähallituksen LIFE+ RapuKamu -hanke etenee suunnitelman mukaisesti ja on saanut runsaasti huomiota tiedotusvälineissä. Olemme osallistuneet vesialueen omistajien tapaamisiin ja näyttäytyneet rapuaihetta sivuavilla messuilla ja muissa vastaavissa tapahtumissa ahkerasti. RapuKamu on näkynyt myös TVssä ja radiossa, erityisesti viime ravustuskauden alkuun tähdätyssä kahden viikon pituisessa mainoskampanjassa, katso:https://www.youtube.com/watch?v=1IqbwVXiaZ4. TV ja radiomainos on nähtävissä LIFE+ RapuKamu -hankkeen Facebook-sivulla: https://fi-fi.facebook.com/RapuKamu. Myös RapuKamun nettisivuilla www.rapukamu.fi on vierailtu ahkerasti.

 

Kaakon jokitalkkari – hanke

  

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kalatalouskeskusten yhteisessä Kaakon jokitalkkari – hankkeessa on suoritettu tänä vuonna taimenen mäti-istutuksia, haettu istutuskohteista tuloksia, laadittu kunnostussuunnitelmia, kartoitettu uusia kohteita, osallistuttu laajalti alueen sähkökoekalastusseurantoihin (yhdessä ELY-keskuksen kanssa) sekä tehty virtavesikunnostuksia usealla eri kohteella. Mäti-istutuksista saatiin vaihtelevia tuloksia ja tiheyksiä.  Parhaimmat tulokset saatiin kunnostetuilta ja lähes luonnontilaisilta kohteilta.Kunnostussuunnitelmat laadittiin yhdessä osakaskuntien, maanomistajien ja ELY:n kanssa.  Kunnostuksia tehtiin erittäin kustannustehokkaasti paikallisten sekä ulkopuolisten talkoolaisten voimin. Syksyiseen kunnostuskohteiden kuduntarkkailuun on aktivoitu paikallisia talkoissa mukana olleita ihmisiä.Näkyvyyttä hankkeelle on haettu facebookin https://www.facebook.com/kaakonjokitalkkari ja nettisivujen www.kaakonjokitalkkari.fi kautta. 

 

Etelä – Karjalassa selvitettiin muikunkalastuksen MSC- sertifiointimahdollisuuksia

 

Etelä-Karjalassa tehtiin esiselvitys Etelä-Saimaan muikunkalastuksen mahdollisuuksista Marine Stewardship Council:n (MSC) kestävän kalastuksen sertifiointiin. Esiarvioinnin tavoitteena oli saada tietoa Saimaan ammattimaisen muikunkalastuksen (trooli- ja nuotta) sertifiointimahdollisuuksien lisäksi myös sen kustannuksista. Tämä oli ensimmäinen Suomessa tehty MSC kestävän kalastuksen sertifioinnin esiselvitys.

 

MSC:n kestävän kalastuksen ympäristöstandardin kolme pääperiaatetta ovat:

 

1.      Kalakannan tulee olla kestävällä tasolla ja sertifioidun kalastuksen täytyy toimia tavalla, joka mahdollistaa sen toiminnan ilman vaaraa kalavarojen liikakäytöstä.

 

2.      Kalastusta tulee harjoittaa tavalla, joka turvaa ympäröivän ekosysteemin rakenteen, monimuotoisuuden sekä tuotanto- ja toimintakyvyn (sivusaalit, uhanalaiset lajit jne.)

 

3.      Kalastuksen täytyy noudattaa kaikkia paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja sen tulee olla tehokkaasti säädelty ja hallittu.

 

Johtopäätös oli että arviointiryhmä totesi Saimaan muikun trooli- ja nuottapyyntiä harjoitettavan todennäköisesti MSC:n kestävän kalastuksen kriteerien mukaisesti ja suositteli kalastusta jatkamaan varsinaiseen MSC- arviointiin. Katso tässä MSC esiselvitysraportti (englanniksi/suomalainen yhteenveto) ja kalastuslehden juttu asiasta.

 

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta lakkautettiin syyskuun alusta

 

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta lakkautettiin 1. syyskuuta. Jatkossa valitukset kalastusalueiden ja ELY-keskusten kalastusta koskevista päätöksistä tehdään hallinto-oikeuksiin. Kaikissa hallinto-oikeuksissa käsitellään jatkossa muutoksenhakuja, jotka liittyvät metsästykseen, kalastukseen, Metsähallituksen päätösvaltaan kuuluviin viranomaisasioihin ja yhteisaluelain mukaisiin asioihin. Eräät maataloudellista asiantuntemusta vaativat asiakokonaisuudet keskitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Asioiden siirron myötä hallinto-oikeudet saavat käsiteltäväkseen vuosittain noin 250 uutta asiaa, joista valtaosa tulee Hämeenlinnan hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

 

Osakaskuntien yhteystiedot Maanmittauslaitokselle ja Aluehallintovirastolle

  

Osakaskunnilla on lakisääteinen velvollisuus toimittaa ajantasaiset tiedot hoitokunnan puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta tai toimitsijasta ja hänen varamiehestään ja heidän osoitteistaan Maanmittauslaitokselle ja Aluehallintovirastoille (AVI). Tätä ilmoitusvelvollisuutta on noudatettu huonosti. Valtaosa tiedoista puuttuu tai ne ovat vanhentuneita.

Maanmittauslaitoksella on yhteystietojen ilmoittamista varten nettisivu: http://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/yhteisen-alueen-osakaskunnan-yhteystietojen-ilmoittaminen

 

Aluehallintovirastolle tiedot lähetetään sähköpostilla keskitetysti osoitteeseen: kirjaamo.lansi@avi.fi

 

Kalatalousneuvonnan palveluihin ollaan tyytyväisiä

 

Kalatalouden Keskusliiton maakunnallisten jäsenjärjestöjen asiakkailta kysyttiin alkuvuodesta nettitiedustelulla miten tyytyväisiä he ovat olleet saamiinsa neuvontapalveluihin vuonna 2013. Kysymyksiä oli osakaskunta ja kalastusaluetoiminnasta, kalastuksenvalvonnasta, kalastuslakiasioiden tiedottamisesta, ammattikalastuksesta sekä kalastusmatkailusta. Vastauksia saatiin yli 600. Asiakkaiden arviot olivat pääosin hyvin myönteisiä. Asiakkaiden antaman arvosana neuvonnan kokonaisuudelle, asteikolla jossa 5 oli paras, oli peräti 4,15. Vastaajat antoivat myös vapaamuotoista palautetta. Järjestöt lukevat saamansa palautteen tarkasti kehittääkseen toimintaansa. Tiedustelu oli osa maa- ja metsätalousministeriön kanssa sovittua tulostavoitetta.

 

Maanmittauslaitokselta uusi yhdistämisesite

 

Maanmittauslaitokselta on ilmestynyt uusi yhteisten alueiden yhdistämistä koskeva esite. Esite on vapaasti käytettävissä, tulostettavissa ja kopioitavissa osoitteessa: http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/e1050_yhteisten_alueiden_yhdistaminen_0114.pdf

 

 

<><                <><                <><                <><