Ajankohtaista

»

KALATALOUSKESKUKSEN VUOSIKOKOUS 2021

»

PARIKKALA-RAUTJÄRVI-RUOKOLAHDEN KALATALOUSALUEEN PITI YLEISKOKOUKSEN PARIKKALASSA

»

KAAKONKULMAN KALATALOUSALUE PITI YLEISKOKOUKSEN

»

KIVIJÄRVEN-VALKELAN KALATALOUSALUE PITI YLEISKOKOUKSEN

»

ETELÄ-KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY:N VUOSIKOKOUS 2020

»

KORPIJÄRVEN-KUOLIMON KALATALOUSALUE ALOITTI YLEISKOKOUKSET

»

VERKON SOLMUVÄLIRAJOITUS KIVIJÄRVELLÄ JATKUU

»

KOKOUSKUTSU 2019 JA JÄSENTIEDOTE 1/2019

»

SUUR-SAIMAAN KALATALOUSALUE PITI ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN

»

PARIKKALA-RAUTJÄRVI-RUOKOLAHDEN KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÄYNTIIN

»

KAAKONKULMAN KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÄYNTIIN

»

KIVIJÄRVI-VALKEALAN KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÄYNTIIN

»

KOPRIJÄRVI-KUOLIMO KALATALOUSALUEEN TOIMINTA KÅYNTIIN

»

KOKOUSESITELMÄ 24.4.2018 TOIMINNANJOHTAJA VESA KARTTUNEN KKL

»

Näytä kaikkiEKKTK:n julkaisuja

»

Loppuraportti Kaakon Jokitalkkarihanke 2014-2016

»

EKO energia Kaakon Jokitalkkari raportti 2015-2016

»

Kalatalouskeskuksen toimintakertomus vuonna 2016

»

Etelä-Saimaan ja Vuoksen kalataloudellinen tarkkailuraportti 2015

»

Kalastustiedustelu: Kalasto ja kalastus Etelä - Saimaalla vuonna 2012

»

Urpalanjokialueen kehittämishankkeen loppuraportti

»

Haapaveden kalastoselvitys ja poisto- ja hoitokalastussuunnitelma

»

Raportti Haapajärven poistokalastus 2011-2012

»

Pien Saimaan koetroolauksen tulokset 2012

»

Urpalanjokialueen kehittämishankkeen vuosiraportti 2011

»

Esitelmä Haapajärven poistokalastus Valtakunnaliset kalastusaluepäivät 2012

»

Muikku 'Jump Start' hankkeen loppuraportti

»

Matkaraportti elinkeinokalatalousmatka Hollantiin 3-10.4.2011

»

Pien-Saimaan kalaston selvitys 2009

»

Näytä kaikki

Jäsentiedote 1/2014

Julkaistu 2014-03-23 13:20:18

Etelä-Karjalan Kalatalouskeskuksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään:

 

maanantaina 28.4.2014 klo 18.00 Imatran kaupungin valtuustosalissa,

Virastokatu 2, 55120 Imatra.

 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

 

Kokousesitelmän pitää: Kalatalousneuvos, vuoden 2013 vesistökunnostaja, limnologi Juha Keto. Aiheena: ’Lahden Vesijärven hoitokalastukset’

 

Kalastuslupien myynti posteissa päättyy

Valtion kalastuslupien myynti Postin omissa myymälöissä sekä Postin yhteistyökumppanien hoitamissa myyntipisteissä loppuu 28.2.2014. Valtion kalastusluvat voi edelleen ostaa entiseen tapaan suoralla tilisiirrolla maa- ja metsätalousministeriön tilille, maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta www.mmm.fi , R-kioskista, mobiilisti tai lupia myyvistä myyntipisteistä.

 

Kalastuksenvalvojan koetilaisuus

Kaakkois-Suomen ELY-keskus järjestää ke 9.4.2014 kalastuksenvalvojakokeen mikä antaa mahdollisuuden toimia kalastuksenvalvojana uusien kalastuksenvalvontaa koskevien säännösten mukaisesti. ELY:n koemaksun hinta on 55 €/osallistuja. Aika ja paikka: klo 15:00, Kahvi-Pakari, Saarentie 1, Luumäki.  

Lisätietoja: Vesa Tiitinen Puh: 0400 716120, vesa.tiitinen@ekkalatalouskeskus.fi.

Kalastuksenvalvonnan oppimateriaali löytyy: http://www.ahven.net/kalastuksenvalvonta

 

Väylät ja kalastus-opas uusittu

Liikennevirasto on julkaissut päivitetyn version Väylät ja kalastus-oppaastaan. Oppaaseen on koottu tuore tieto kalastuksesta vesiväylillä ja niiden läheisyydessä. Opas löytyy liikenneviraston sivuilta: http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lo_2014-04_vaylat_kalastus_web.pdf

 

Kala-istutukset 2014

Ilmoittakaa meille lohikalaistutustilaukset mielellään 4.4. mennessä. Järvilohi- ja taimen (2-v) istutukset aloitetaan huhtikuussa viikolla15-16. Onkikokoisia kirjolohen istukkaita toimitetaan juhannuksen aikana. Lomakkeen löydät myös netistä: http://www.ekkalatalouskeskus.fi/useruploads/files/kalanpoikastilauslomake.pdf.

Voitte myös ottaa meihin yhteyttä puhelimitse: Vesa Tiitinen 0400-716120.

 

Näyttömääräys- ja tapahtumailmoituslomakkeita Keskusliitosta

ELY-keskusten suunnalta on tullut palautetta kalastuksenvalvojien käyttämistä itse tehdyistä ja vaikeasti ymmärrettävistä tapahtumailmoituksista. Kalastuksen valvojien tulee laatia tapahtumailmoitus ELY-keskukselle talteenotosta (100§), huomautuksen antamisesta (104b§) ja toimenpiteestä (104 c§) luopumisesta. Vesialueen omistaja on velvollinen ilmoittamaan valitsemansa kalastuksen valvojan ELY-keskuksen kalatalousryhmälle. Kalatalouden Keskusliitolta voi ostaa kalastuslain ja -asetuksen mukaisia näyttömääräyslomakkeita,  joita voi käyttää myös tapahtumailmoituksen tekoon. Lomakevihkossa on ohjeet tapahtumailmoituksen tekoon. Vihkon hinta 7 €/kpl. Tapahtumailmoituslomakkeen saa tulostettua ilmaiseksi ahvennetistä http://www.ahven.net/kalastuksenvalvonta

 

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta lakkautetaan syyskuun alussa

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta lakkautetaan syyskuun alusta. Jatkossa valituslautakunnan toimivaltaan kuuluvista asioista valitetaan hallinto-oikeuksiin.  Hallinto-oikeuksissa käsitellään syyskuun alusta lähtien muutoksenhakuja, jotka liittyvät muun muassa metsästykseen, kalastukseen, kasvinterveyteen sekä Metsähallituksen päätösvaltaan kuuluviin viranomaisasioihin ja yhteisaluelain mukaisiin asioihin.

Kaakon jokitalkkari- hanke

Etelä-Karjalan Kalatalouskeskus aloitti yhdessä Kymenlaakson kalatalouskeskuksen kanssa 1.3.2014 Kaakkois-Suomen jokitalkkari hankkeen. Hankkeen tavoitteena on saada luontaisesti lisääntyvät lohikalakannat palautettua Kaakkois-Suomen vesiin. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä viranomaisten, kalastusalueiden, vesialueiden omistajien ja muiden paikallisten asukkaiden kanssa. Tehtävänä on saada kalakannat kohti kestävämpää, vahvempaa ja monimuotoisempaa pohjaa. Huomiota kiinnitetään vaellusesteiden poistoon, kunnostusten toteutukseen, elinalueiden kartoitukseen, kalaston seurannan järjestämiseen, yhtenäisiin kalastus-sääntöihin ja istutuksien järjestämiseen. Hankkeeseen on palkattu jokitalkkari Manu Vihtonen. Jokitalkkarin nettisivut avataan lähiaikoina: http://www.kaakonjokitalkkari.fi .

 

LIFE+ RapuKamu – CrayMate tiedotus hanke

LIFE+ RapuKamu on EU -rahoitteinen tiedotus- ja valistushanke (2013-16). Työrupeamaa on rahoitettu 420 00 eurolla. E-K kalatalouskeskus on yksi hankkeen kahdeksan osatoteuttajista ja hankkeen koordinaattorina on Itä-Suomen yliopisto. Hankkeen tavoitteena on suomalaisten herättäminen huomaamaan jokirapukantojen suojelun ja hoidon merkitys ja sen onnistumiseen tarvittavat keinot ja taidot. Hankkeen aikana toteutetaan monipuolinen ja kattava tiedotuskampanja, katso: http://www.uef.fi/fi/rapukamu/rapukamu .

 

Kalastuslupien verkkokauppa

Kalatalouskeskus aloittaa vuonna 2015 kuudella kalastusalueella kalastuslupien verkkokaupan. palvelussa Osakaskunnille on myös mahdollisuus käyttää samaa verkkokauppapalvelu omien kalastuslupien myyntiä varten. Lisätietoja: Vesa Tiitinen Puh: 0400 716120, vesa.tiitinen@ekkalatalouskeskus.fi

 

Lomakkeet löytyvät netistä

Olemme tallentaneet nettiin lomakkeita (sääntömalli, kokouskutsu, esityslista, toimintakertomus, tuloslaskelma), joita käytetään järjestötoiminnassa. Lomakkeet löytyvät sivuilta www.ekkalatalouskeskus.fi / osakaskunnat ja www.ahven.net

 

Osakaskuntien yhdistäminen

Iso yksikkö on toimintakykyisempi kuin pieni yksikkö. Apuvälineitä osakaskuntien yhdistämiseen löytyy netistä osoitteesta www.ahven.net ja apua yhdistämisasioihin voi pyytää oman alueen kalatalousneuvojilta. Etelä-Karjalassa yhdistettiin viime vuonna 20 osakaskuntia (yht. 2500 ha) ja vireillä ovat tällä hetkellä seitsemän osakaskuntien yhdistämiset (yht. n. 13.000 ha).

 

Suomen Kalastuslehti tilaukset

Lehti ilmestyy 8 kertaa, vuosikerran määräaikainen tilaushinta on 43 € ja kesto-tilaus 42 €. Lehden tilauksen voi tehdä joko kalatalouskeskuksen tai Kalatalouden keskusliiton kautta (jos teet tilauksen Keskusliiton kautta, mainitse että olet Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry:n jäsen).

 

Kevätterveisin, Aarno Karels, Vesa Tiitinen, Manu Vihtonen

  

 

Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry,

Hietakallionkatu 2, 53850 Lappeenranta.  

www.ekkalatalouskeskus.fi

toiminnanjohtaja Aarno Karels p. 040-5171785;

kalatalousneuvoja Vesa Tiitinen p. 0400-716120;

sähköpostit: etunimi.sukunimi@ekkalatalouskeskus.fi;

Kaakon jokitalkkari:

Manu Vihtonen p. 044-7121722,

sähköposti: manu.vihtonen@kaakonjokitalkkari.fi