Hiitolanjoki

Hiitolanjoki on 53 kilometriä pitkä joki, josta 8 kilometriä virtaa Suomen puolella. Hiitolanjoki on itäisin Kaakkois – Suomen Laatokkaan laskevista vesistöistä.  Vesistö jakaantuu kahteen haaraan Simpelejärven ja Torsanjärven toimiessa keskusjärvinä.

 

Kalastus Hiitolanjoella on luvanvarainen. Luvan hinnat ovat 10 euroa (vuorokauslupa, saaliskiintiö 1 kala). Hiitolanjoessa saa kalastaa vain Ritakosken voimalan alapuolella. Kangaskosken alapuolella tarvitaan koskilupa, joita myydään Simpeleen Teboililla ja Simpeleen Urheilussa
Silamus ja Torsajoki on rauhoitettu kalastukselta viime kesän kalakuolemien johdosta.

 

Kalastuskielto viehevälineillä on voimassa 11.09. – 15.11 (KA 17 §) molemmilla jokikohteilla. Lisäksi Hiitolanjoen koskien voimalaitospatojen alapuolella 100 metrin matkalla on kalastus kielletty (KL 26 §).

 

Hiitolanjoki on Laatokan lohen tärkein lisääntymisjoki. Hiitolanjoessa löytyy kuusi Eu:n Suomessa erityissuojelua vaativaa lajia: lohi (makeassa vedessä), nahkiainen, pikkunahkiainen, toutain, kivisimppu ja rantaneula. Lisätietoja Hiitolanjoesta www.hiitolanjoki.fi.

 


« Takaisin