Kivijärven kalastusalue

  

KALASTUSALUEEN JÄSENET JA TOIMINTA 

Kivijärven kalastusalue on kalatalouden yhteistoimintaelin, minkä toimintaa ohjaa kalastusalueen ohjesääntö sekä kalastusalueen valtakunnan hyväksytty käyttö - ja hoitosuunnitelma. Kalastusalueen vuosikokous pidetään keväisin.

  

VUOSIKOKOUKSET

 

vuosikokouspkkivijärvi2019.pdf

vuosikokouspkkivijärvi2018.pdf 

» Vuosikokouspöytäkirja 2017

» Vuosikokouspöytäkirja 2016

» Vuosikokouspöytäkirja 2015

» Vuosikokouspöytäkirja 2014

» Vuosikokouspöytäkirja 2013

» Vuosikokouspöytäkirja 2012

» Vuosikokouspöytäkirja 2011

» Vuosikokouspöytäkirja 2010

» Vuosikokouspöytäkirja 2009 

  

KALAKANNAT

 

Kalamerkkitutkimus
Kivijärveen on istutettu vuonna 2010 3- vuotiaita järvilohia ja taimenia, jotka on merkitty kuvissa näkyvillä, muovisilla tikkumerkeillä. Merkissä on kalan yksilöllinen koodi (2 kirjainta ja 4 numeroa) sekä palautusosoite. Kun saat merkityn järvilohen tai taimenen, lähetä tiedot kalan pyyntipaikasta, päivämäärästä, pyydyksestä, pituudesta, painosta, sukupuolesta jne. merkissä mainittuun osoitteeseen: 33333 KALANTUTKIMUS.


» Lue lisää

 

Voit lähettää tiedot myös internetin kautta, osoitteeseen http://www.rktl.fi/kala/kalamerkinta/palauta_kalamerkit/merkkipalautuslomake.html

 

 

Kivijärven kalastusalue on toteuttanut kalastorakenteen kunnostushankkeita (Karu –hanke ja Lemin järvien kunnostus-hanke) vuosina 2003 – 2006. Karu – hankkeen tavoitteena on ollut muikkukantojen vahvistaminen hankealueella. Hankkeen toimesta on pyydetty vähempiarvoista kalaa yhteensä 80 tonnia. Muikkukannat ovat vahvistuneet. Hankkeesta on valmistunut väliraportti vuodelta 2006. Lemin järvien hankkeen tavoitteena on saada aikaan kalataloudellisesti tuottava vesialue. Hankejärvinä ovat Lahnajärvi, Kotajärvi, Syntymäinen, Keskinen ja Kivijärvi. Hankkeen toimesta on pyydetty vähempiarvoista kalaa 116 tonnia. Hankkeesta on valmistunut loppuraportti.

 

 

Alamitat

 

Kivijärvellä on kuhan alamitta nostettu 45 cm kalastusalueen päätöksellä.  

 

Vesistöalueella ei ole muita kalastuslaista – tai asetuksesta poikkeavia kalastusrajoituksia.

 

Verkon solmuvälirajoitus jatkuu Kivijärven pääaltaalla

Kalastusalueen tiedottaa, että verkon solmuväli 22 – 54 mm on kielletty Kivijärven pääaltaalla aikavälillä 01.05.2019 – 31.12.2020. Ruomin ja Uimin osakaskuntien osalta kielto koskee talvikautta (01.12. – 30.04), Suontakaisen osakaskunnan vesialueet ovat poissa, Askolan ja Kontulan osakaskunnan vesialueet ovat mukana karttarajauksella.  Alla ELY.n päätös asiasta.

785-5713-2019 Verkon solmuvälit Kivijärvi (003).pdf

 

Lisätietoja: Kalastusalueen isännöitsijä, Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry p.0400-716120 tai info@ekkalatalouskeskus.fi.