Suur-Saimaa

 

KALASTUSALUEEN JÄSENET JA TOIMINTA

   

VUOSIKOKOUKSET

 

vuosikokouspk12019ssaimaa.pdf

vuosikokouspksuursaimaa2018.pdf 

» Vuosikokouspöytäkirja 2017
» Vuosikokouspöytäkirja 2016

» Vuosikokouspöytäkirja 2015

» Vuosikokouspöytäkirja 2014

» Vuosikokouspöytäkirja 2013

» Vuosikokouspöytäkirja 2012

» Vuosikokouspöytäkirja 2011

» Vuosikokouspöytäkirja 2010

» Vuosikokouspöytäkirja 2009

 

KALAKANTOJEN SEURANTA

  

Vieheluvan kalastustiedustelu
Suur-Saimaan kalastusalue tekee kalastusalueen vieheluvan lunastaneille kalastustiedustelun vuodelta 2010. Näitä tietoja tullaan käyttämään apuna kalavesien käytön suunnittelussa (mm. lohi-istutukset) kalastusalueella. >>Lue lisää.

Tietoa viehekalastuksen saalista tarvitaan. Tästä saat viehesaalislomake. Lomakkeen palautteiden kesken arvotaan viisi kpl 100 euron arvoista lahjakortti.

 

Verkkokirjanpitokalastus
Suur-Saimaan alueella kirjanpitokalastus on käynnistynyt vuonna 1988 osana koko Etelä-Karjalan kalavesien kalastusaluekohtaista kalastoseurantaa, jonka toteuttamisesta on vastannut Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry. Maksamme verkkokirjanpitokalastajille 50 € palkkio veneen kilometrikorvauksen muodossa. Lisäätietoa: Aarno Karels p. 040-5171785 tai Vesa Tiitinen p. 0400-716120. Tästä saat verkkosaalislomake.

   

 

 

MMM on nostannut 1.1.2014 lähtien järvilohen ja järvitaimenen alamitan 60 cm ja harjuksen 35 cm Suur - Saimaalla. Saimaannieriä rauhoitetaan täydellisesti, eli sen pyynti ja saaliiksi ottaminen on kokonaan kiellettyä. >> katso tästä.

 

Lisäksi vesialueella on voimassa MMM norpan suojelemiseksi tekemät päätökset http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/kalastus_riista_porot/vapaa_ajankalastus/saimaannorppa/Kalastusrajoitukset.html. Vesistöalueella ei ole muita kalastuslaista – tai asetuksesta poikkeavia kalastusrajoituksia.
Laaja verkkokalastuskielto astuu voimaan Saimaalla, jossa kaikkia Saimaalla kalastavia pyydetään välttämään verkko- ja täkykoukku- kalastusta 15.4.-30.6. välisenä aikana, jotta saimaan- norpan jälkikasvu voidaan turvata lue lisää....

 

PÄÄTÖS KALASTUSLAIN 8&:N MUIKAISEN ONKIMISEN, PILKKIMISEN JA VIEHEKALASTUKSEN KIELTÄMISESTA HARJUKSEN RAUHOITUSALUEELLA SUUREN MÄNTYSAAREN YMPÄRILLÄ. >> KATSO TÄSTÄ

  

Suur-Saimaan verkkokieltoalueet

» katso kartta kalastuskieltoalue

 

MMM tiedote ja kartat verkossa: >> katso tässä
 

Rauhoituspiirit Partakosken alueelle

Suur - Saimaan kalastusalue tiedottaa, että rauhoituspiirit on perustettu Partakosken alueelle aikavälillä

01.05.2014 – 30.04.2018 seuraavasti:

 

1) Parta- ja Kärnänkosken jokisuiston kalaväylä

-Rauhoituspiirissä on kaikki kalastus kielletty vuosittain 01.09. – 30.11

-Rauhoituspiirissä on kielletty alle 45 mm verkot vuosittain 01.05. – 31.05 smolttivaelluksen turvaamiseksi >> Katso kartta 1

 

2) Partakosken alapuolisiin kapeikkoalueet (nousuväylät)

-Uitonsalmi ja Vehkaselkä – Partakoski >> Katso kartta 1 ja kartta 2

-Jussinsalmi ja Pöllänsalmi >> Katso kartta 2

-Kuitinselkä – Ieselkä >> Katso kartta 3

 

Rauhoituspiireissä on kielletty verkot ja koukkukalastus (viehekalastus, syöttikoukut, pitkäsiima) vuosittain 01.09. – 31.10. Päätös ei koske muikkuverkkoja.

 

Rauhoituspiireissä on kielletty alle 45 mm verkot vuosittain 01.05. – 31.05 smolttivaelluksen turvaamiseksi

 

Kartat rauhoituspiireistä on saatavilla osakaskuntien luvanmyyntipisteistä, www.kuivasenosakaskunta.com ja www.ekkalatalouskeskus.fi ja voidaan toimittaa tarvittaessa joko sähköisesti tai paperiversiona ottamalla yhteyttä kalastusalueen isännöitsijään Vesa Tiitiseen p. 0400 – 716120 tai vesa.tiitinen@ekkalatalouskeskus.fi.

  

KALASTUSLUVAT

 

Onkimiseen ja pilkkimiseen ei tarvita lupaa. Lisäksi alle 18-vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet eivät tarvitse lupaa viehekalastukseen, jos kalastusta harjoitetaan yhdellä vavalla, kelalla ja vieheellä tai uistelemalla yhdellä vieheellä ja/tai painovieheellä.

Suur – Saimaan osakaskunnat myyvät osakas – ja kalastuslupia. Ota yhteyttä osakaskuntien puheenjohtajiin.

 

  050-5821195

050-3551322

*) vesialueita myös Pien - Saimaalla

 

Kalastuslupana on maksutosite, mikä on pidettävä mukana ja esitettävä vaadittaessa kalastuksenvalvojalle.

 

YHTEISLUPAALUE

 

Vuoksi

Vuoksi on Suomen suurimman vesistön laskujoki. Joki saa alkunsa Imatralta ja laskee noin 150 kilometrin päästä Laatokkaan. Vuoksesta on noin 13 kilometriä Suomen puolella. Vuoksi on maakunnan suurin ympärivuotinen virtakalastuskohde.

Vuoksen alkuperäiseen kalalajistoon on kuulunut sekä varsinaisia vaellus – että paikalliskalalajeja.  Nykyisin varsinaisia vaelluskalalajeja ovat vähäisessä määrin Saimaalta laskutuvat järvilohi ja – taimen ja muikku. Taimenkantoja tuetaan säännöllisillä istutuksilla. Paikalliskalalajeja on ainakin 22 kappaletta. Joen runsain saaliskalalaji on siika, mistä esiintyy ainakin plankton – ja vaellussiikakannat. Vuoksen erikoisuus on vahva oma harjuskanta. Tietoa lisää löydät tässä.

Vuoksella esiintyy harvoina kantoina jokirapua. Mellonlahteen täplärapu on kotiutettu istutuksilla.  Joki- ja täplärapukannat ovat pyyntivahvoja Mellonlahdella.

 

 Luvat voi lunastaa mm. www.kalaluvat-etelakarjala.fi.

 

Vuoksella kalastaminen ei ole sallittu läänikohtaisella viehekortilla. MMM on nostannut 1.1.2014 lähtien järvilohen ja järvitaimenen alamitan 60 cm ja harjuksen 35 cm Suur - Saimaalla. Saimaannieriä rauhoitetaan täydellisesti, eli sen pyynti ja saaliiksi ottaminen on kokonaan kiellettyä. >> katso tästä. Muut Vuokseen liittyvät kalastusrajoitukset löydät tässä.